Yrityksen talousprosessi huippukuntoon – näin se käy!

Nykyään on monia keinoja saada oma arki rullaamaan tehokkaasti. Erilaisten sovellusten avulla voi jakaa ja aikatauluttaa kotitöitä, älykello kertoo unen laadusta sekä palautumisesta, ja lähes minkä tahansa annoksen saa tilattua kotiovelle lähes mihin vuorokaudenaikaan tahansa. Onneksi myöskään yritykset eivät ole jääneet takamatkalle teknologian kehityksestä ja arkea helpottavista applikaatioista. Monta ennen manuaalista ja työlästä prosessia on pystytty automatisoimaan ja tehostamaan, ja paukkuja siirtämään tuottavampiin asioihin. Onko sinun yrityksessäsi pysytty teknologian aallonharjalla? Onko yrityksen talousprosessi huippukunnossa? Tukevatko taloushallinnon ratkaisut sujuvaa ja sutjakasti rullaavaa arkea? Etkö ole ihan varma? Jatka lukemista, niin tiedät!

työpaikka-tiimi

Mitä on taloushallinto tänä päivänä?

Taloushallinto-termi on varmasti tuttu, mutta milloin viimeksi pysähdyit pohtimaan mitä on taloushallinto 2020-luvulla? Taloushallinto saattaa nimittäin ensi alkuun herättää mielikuvan harmaasta ja jähmeästä kulmahuoneen porukasta, jotka kömpivät kerran kuukaudessa vastahakoisesti esittelemään lukuja fläppitaululle. Taloushallinto 90-luvulla tai The Office-sarjassa ei kuitenkaan vastaa sitä mitä on taloushallinto tämän päivän digitalisoituneessa ja alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Nykyään taloushallinnon tiimin tulee olla dynaaminen ja ketterä. Eri talousprosessien ja taloushallinnon ratkaisujen parissa työskentelevien tulee toimialasta riippumatta kyetä tehokkaasti tuottamaan laadukasta dataa johdon päätöksenteon tueksi. Datan tulee olla ajantasaista – usein reaaliaikaista – ja se tulee voida esittää näppärässä ja helposti hahmotettavassa muodossa.

Monet taloushallinnon ratkaisujen parissa toimivat tiimit ovatkin pysyneet hienosti digitalisaation tahdissa: näiden yritysten talousprosessit ovat tehostuneet huomattavasti viime vuosien aikana. Tämä ei ole johtunut tiimin koon kasvamisesta, vaan useimmissa tapauksissa talousprosessi on viilattu huippukuntoon nykyaikaisten taloushallinnon järjestelmien avulla.

Mitä tarkoittaa älykäs taloushallinto?

Kuten sanottua, digitalisaatio eri sovelluksineen on muuttanut talousprosessien parissa työskentelevien elämää merkittävällä tavalla. Taakse on jäänyt ruutupapereille luonnosteltujen budjettien ja manuaalisesti päivitettävien ennusteiden aika. Sen tilalle on astunut älykäs taloushallinto: datapohjaiset, reaaliaikaiset ja automatisoidut talousprosessit. Älykkään taloushallinnon sovellukset tuottavat ennakoivaa dataa johdon päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon tiimin aika ei kulu datan keräämiseen ja kokoamiseen, vaan yhä enemmän sen analysoimiseen ja erilaisten skenaarioiden tekemiseen. Tämä johtaa lähes automaattisesti paremmin informoituun ja oikea-aikaisempaan päätöksentekoon.

Miltä näyttävät älykkään taloushallinnon järjestelmät ja taloushallinnon ratkaisut käytännössä? Mitä on taloushallinto parhaimmillaan? Tiedät, että käytössäsi olevat taloushallinnon ratkaisut ovat ketteriä ja pitkälle automatisoituja, kun huomattavasti enemmän työaikaa kuluu lukujen analysointiin, ei niiden keräämiseen. Manuaalisen työn vähentäminen tarkoittaa ajan säästämisen lisäksi reaaliaikaisuutta. Raporteilla on aina parasta ennen -päiväys, joten mitä nopeammin luvut saadaan eteenpäin, sitä parempi. Automaatio säästää aikaa, parantaa raportointinopeutta, ja vähentää myös inhimillisten virheiden, sen kuuluisan “human errorin”, osuutta. Mitä useampi lusikka budjetti- tai ennustamissopassa on pyörinyt, sitä enemmän on versioita. Sitä enemmän on virheitä. Kaikki tämä horjuttaa jalustaa päätöksenteon alla.

henkilö tietokoneen kanssa jossa clausion järjestelmä

Älykäs taloushallinto ja älykäs talousohjaus

Älykäs taloushallinto tarkoittaa sitä, että yrityksen talousprosessit ovat automatisoitu niin pitkälle kuin mahdollista. Päätöksenteko perustuu vahvasti tuoreeseen ja luotettavaan dataan. Aikaa lukujen tulkitsemiselle ja päätöksenteolle on enemmän, kuin manuaalinen työ ja metatyö on minimissään. Voiko tästä tilanteesta päästä vielä pidemmälle? Kyllä voi. Kun älykkään taloushallinnon rinnalle tuo älykkään talousohjauksen, pitkälle analysoitu ajankohtainen tieto ei ole vain pienen kuppikunnan käytössä, vaan koko organisaatiolla. Kaikki valjastetaan ja sitoutetaan mukaan talousprosesseihin. Näin koko henkilökunta kokee olevansa mukana päätöksenteossa ja yrityksen ydintoiminnoissa.

Parhaimmillaan talousohjaus ei olekaan sitä, että raportteja lähetellään ja tunnuslukuja käydään läpi yhdessä kerran kvartaalissa. Tiedollisesti läpinäkyvässä ja matalassa organisaatiossa talousohjaus pyrkii tuottamaan ymmärrystä. Tällaisessa talousohjauksessa koko henkilökunta – ei pelkästään johto – ymmärtää miksi päätökset on tehty, eli mihin lukuihin ne perustuvat. Ymmärrystä painottavassa talousohjauksessa pyritään myös tuomaan ilmi se, miten kunkin työntekijän oma panos on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan lukuihin. Tulos kun syntyy aina teoista.

Tutustu ratkaisuihimme, joiden avulla taloushallintosi tehostuu ja jotka auttavat tekemään parempia päätöksiä liiketoiminnassasi!