henkilö tietokoneen kanssa jossa clausion järjestelmä

Tehokkuutta ja ajansäästöä taloushallinnon raportointiin

Talousraportointi voi olla varsinainen aikasyöppö – tehdäänpä se sitten kerran kuussa, kvartaaleittain tai kerran vuodessa. Monet yritykset vielä sinnittelevät Excel-raportoinnin kanssa, mutta edistykselliset yritykset ovat jo huomanneet raportointijärjestelmän tuomat, kiistattomat edut. Tehokkaan taloushallinnon raportoinnin kulmakivi on automaatio. Kun sisäisten liiketapahtumien eliminointi ja näiden täsmäytyserojen kirjaaminen on automatisoitu, käytät aikaa vain merkittävien erojen selvittämiseen. Sama pätee myös muun tyyppisiin eliminointeihin, kuten hankintamenoihin, vähemmistöosuuslaskentaan, käyttö- ja vaihto-omaisuuden sisäisten katteiden eliminointiin jne. Kun automaatio lisääntyy, myös mahdollisuus inhimillisille virheille (human error) vähenee.

Taloushallinnon automaatio helpottaa työtä

Automaatio ei vie laskentaihmisten työtä vaan sen vie työn uudelle tasolle. Kun rutiininomaiset asiat talousraportoinnissa on automatisoitu, voit käyttää aikasi paremmin yrityksen talouslukujen analysointiin ja näin voit vielä myös johdon raportoinnin kohti kokonaisvaltaisesti kehittävämpää suuntaa. Sano siis Excel-raportoinnille hellät hyvästit ja hyppää 2020-luvulle.

”Clausionin järjestelmän avulla tiedot saadaan siirrettyä jouhevasti kirjanpidosta laskentaan. Täsmäytykset ja konsernin sisäiset erät tulevat automaattisesti ja porautuminen on helppoa. Myös liitetietojen tekeminen ja raportointi lennosta on helppoa.”

Jenni Vehviläinen, Finnvera

Webinaari: Mitä yritysjohto odottaa raportoinnilta?

Yritysjohdon odotukset raportoinnilta ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi. Talousasiantuntijoiden tulisikin kyetä tarjoamaan entistä parempaa ja laadukkaampaa raportointia, joka auttaa yritystä saavuttamaan tavoitteensa. Onko raporttien tekijöille kuitenkaan kristallinkirkasta mitä raportoinnin pitäisi olla, ja mikä yritysjohdon visio oikeastaan edes on? Tilaa webinaaritallenne, jossa kuulet mitä tehokas ja menestyksekäs raportointi on vuonna 2021.

”Clausionin järjestelmä on paljon tarkempi kuin aiempi toimintatapamme. Clausionin järjestelmän tarkistusten avulla yrityksen todelliset numerot on saatu esille ja tämä tieto on meille todella arvokasta.
Meillä on nyt paljon aiempaa monipuolisemmat ja laajemmat raportit käytössämme. Clausionin järjestelmä on todella kattava.”

Johanna Kuisma, Group Financial Controller, Fortaco
kollegat työskentelevät rinnakkain

Ajansäästöä budjetointiin ja ennustamiseen järjestelmän fiksulla jalkautuksella

On tärkeää siirtyä 2020-luvulle taloushallinnon automaation myötä – mutta se itsessään ei vielä riitä. Talouden suunnittelun tehostamiseksi on kriittistä, että järjestelmät jalkautetaan koko yritykseen. Clausionin talousohjausratkaisun avulla voit määrittää käyttäjä- / toimintokohtaiset oikeudet eri käyttäjätyypeille. Myyntijohtajan tai liiketoimintayksikön vetäjän on tärkeää voida syöttää budjettinsa ja ennusteensa suoraan järjestelmään, kun taas controllerin tulee nähdä numerot laajemmin. Ajansäästö tuo todellisia etuja kustannuksiin, kun samaa työtä ei tarvitse tehdä useaan otteeseen esimerkiksi budjetointikierrosten välissä.

data keskitetysti

Kaikki data yhdessä järjestelmässä

Yhdistä seurantatiedot ja tulevaisuuden suunnittelun yhteen järjestelmään. Samalla raportilla esitetään sekä toteumat, suunnitelmat että näiden väliset erot. Näin käyttäjä saa kaikki oleelliset tiedot ruudulle helposti ja vaivattomasti.

seuraa ja analysoi

Seuraa ja analysoi

Seuraa ja analysoi muutakin kuin vain talouden lukuja! Emme käsittele vain taloushallinnon lukuja vaan voit seurata tuloslaskelman ja taseen lisäksi myös esimerkiksi myyntiä, palkkoja, määriä, tilavuuksia, kappaleita. Raportit ovat joustavia ja käyttäjän vapaasti itse määritettävissä.

avainluvut

Tunnusluvut

Järjestelmästämme löytyy kattava paketti yleisimmistä tunnusluvuista, joista voidaan piirtää eri graafeja ja mittareita sekä tehdä vuosikohtaisia vertailuja.

porautuminen

Porautuminen – kiinni lukujen taustoihin

Asteittain syvenevän porautumisen avulla jokainen käyttäjä voi intuitiivisesti ja helposti analysoida oman vastuualueensa toimintaa. Käyttäjänä voit avata luvun taustatekijät, jolloin pääset näkemään, mistä luku koostuu aina tapahtumatasolle saakka. Tapahtumaraportilta käyttäjä pääsee katsomaan tositteen kuvan, kun järjestelmä on linkitetty sähköiseen arkistointiin.

grafiikka

Grafiikka

Jokainen käyttäjä voi vaivattomasti tehdä graafisia diagrammeja sekä raportteja ja saada näin paremman yleiskatsauksen vastuualueestaan. Myös erilaisten jakaumatietojen esittäminen esimerkiksi piirakkadiagrammissa onnistuu.

excel uloskirjaus

Excel uloskirjoitus

Käyttäjä pystyy viemään yhdellä klikkauksella raportin Excel-muotoon jatkokäsittelyä varten pitämällä sen muotoilut ja laskentakaavat. Raporttien ja grafiikan siirrot onnistuvat yksinkertaisesti leikepöydän kautta yleisimpiin toimisto-ohjelmiin.

Me voimme auttaa sinua yrityksesi talouden raportoinnissa.