henkilö tietokoneen kanssa jossa clausion järjestelmä

Tehokkuutta ja ajansäästöä taloushallinnon raportointiin

Talousraportointi voi olla varsinainen aikasyöppö – tehdäänpä se sitten kerran kuussa, kvartaaleittain tai kerran vuodessa. Monet yritykset vielä sinnittelevät Excel-raportoinnin kanssa, mutta edistykselliset yritykset ovat jo huomanneet raportointijärjestelmän tuomat, kiistattomat edut. Tehokkaan taloushallinnon raportoinnin kulmakivi on automaatio. Kun sisäisten liiketapahtumien eliminointi ja näiden täsmäytyserojen kirjaaminen on automatisoitu, käytät aikaa vain merkittävien erojen selvittämiseen. Sama pätee myös muiden eliminointivientien, kuten hankintamenojen, vähemmistöosuuslaskennan, käyttö- ja vaihto-omaisuuden sisäisten katteiden eliminointiin jne. Kun automaatio lisääntyy, myös mahdollisuus inhimillisille virheille (human error) vähenee.

Taloushallinnon automaatio helpottaa työtä

Automaatio ei vie laskentaihmisten työtä vaan sen vie työn uudelle tasolle. Kun rutiininomaiset asiat talousraportoinnissa on automatisoitu, voit käyttää aikasi paremmin yrityksen talouslukujen analysointiin ja näin voit vielä myös johdon raportoinnin kohti kokonaisvaltaisesti kehittävämpää suuntaa. Sano siis Excel-raportoinnille hellät hyvästit ja hyppää 2020-luvulle.

”Clausionin järjestelmän avulla tiedot saadaan siirrettyä jouhevasti kirjanpidosta laskentaan. Täsmäytykset ja konsernin sisäiset erät tulevat automaattisesti ja porautuminen on helppoa. Myös liitetietojen tekeminen ja raportointi lennosta on helppoa.”

Jenni Vehviläinen, Finnvera
kollegat työskentelevät rinnakkain

Ajansäästöä budjetointiin ja ennustamiseen järjestelmän fiksulla jalkautuksella

On tärkeää siirtyä 2020-luvulle taloushallinnon automaation myötä – mutta se itsessään ei vielä riitä. Talouden suunnittelun tehostamiseksi on kriittistä, että järjestelmät jalkautetaan koko yritykseen. Clausionin talousohjausratkaisun avulla voit määrittää käyttäjä- / toimintokohtaiset oikeudet eri käyttäjätyypeille. Myyntijohtajan tai liiketoimintayksikön vetäjän on tärkeää voida syöttää budjettinsa ja ennusteensa suoraan järjestelmään, kun taas controllerin tulee nähdä numerot laajemmin. Ajansäästö tuo todellisia etuja kustannuksiin, kun samaa työtä ei tarvitse tehdä useaan otteeseen esimerkiksi budjetointikierrosten välissä.

”Kun kaikki tieto on samassa järjestelmässä eikä sitä tarvitse siirtää paikasta toiseen säästyy aikaa. Tämä on nopeuttanut budjetointiprosessia huomattavasti, kun välivaiheisiin ei tarvitse varata aikaa tai resursseja. Pääsemme myös näkemään kokonaisuuden saman tien, koska luvut ovat suoraan samassa paikassa. Aiemmin kokonaisuutta ei nähty ennen kuin Excelit oli nivottu yhteen ja tämä ei käynyt yhdessä illassa.”

Henrik Ranta, Granlund

Haluatko säästää aikaasi talouden raportoinnissa?