Taloushallinnon pilvipalvelut – tulevaisuus on pilvessä

Taloushallinnon pilvipalveluiden käyttö on kasvanut merkittävästi muutaman viime vuoden aikana. Ja syystä. Skaalautuvat ja automatisoitavat taloushallinnon pilvipalvelut helpottavat yrityksen IT-henkilöstön arkea. Ne vapauttavat työaikaa perusrakenteiden hoitamisesta aidosti lisäarvoa tuottaviin tehtäviin. Taloushallinto pilvipalveluna on mahdollistanut yrityksille kokoon katsomatta laajan kattauksen taloushallinnon sovelluksia joustavasti, ajasta ja paikasta riippumattomasti sekä kustannustehokkaasti. Taloushallinnon pilvipalveluissa ei ole etukäteisinvestointeja: palvelun saa käyttöön nopeasti ilman omia konesaleja ja palvelimia tai sisäistä ylläpitohenkilökuntaa. Katsotaan seuraavaksi tarkemmin, miltä tulevaisuus pilvessä näyttää!

Taloushallinnon pilvipalvelut varmistavat tehokkaan ja turvallisen IT-ympäristön

Kun yrityksessä tehdään laskelmia ulkoisesta taloushallinnon järjestelmästä pilvipalveluna, on tärkeää huomioida kaikki kustannukset – ei pelkästään säästöä infrastruktuurin alkuinvestoinnissa. Siirtyminen taloushallinnon pilvipalveluihin ei nimittäin tarkoita pelkästään siirtymistä pois perinteisestä  “konesali IT:stä” vuokraamalla tallennuskapasiteettia muualta. Se tarkoittaa myös sitä, että oman IT-henkilöstön ei tarvitse huolehtia aikaa vievistä päivittäisistä tehtävistä, kuten tietoteknisten järjestelmien pyörittämisestä ja päivityksistä, ohjelmistoasennuksista sekä konfiguroinneista. Taloushallinnon järjestelmästä pilvipalveluna säästää siis arvokkaita työtunteja. Sen ansiosta IT-osasto voi keskittyä IT-infran perusrakenteista huolehtimisen sijaan kasvuun ja kehitykseen. 

Taloushallinnon pilvipalvelu mahdollistaa uusimpien teknologioiden hyödyntämisen ja tukee ketterää työskentelyä. Tällainen PaaS “platform as a service” sisältää nimittäin ominaisuuksia, kuten tekoälyä ja koneoppimista sekä erilaisia itseoppimismekanismeja, joilla prosesseja saadaan tehostettua ja automatisoitua. Paras taloushallinnon pilvipalvelu voi jopa kiihdyttää innovaatiotahtia. Se tekee uusien kehitysideoiden testaamisesta ja toteuttamisesta helppoa, koska alusta joustaa erilaisiin käyttötarkoituksiin ja -määriin. Pilvessä uusia sovelluksia on helppo ottaa käyttöön ja jo käytössä olevia sovelluksia voi kehittää ja korjata jatkuvasti. Pilvessä uudet ominaisuudet saadaan heti käyttöön, joten uusin versio on käytössä automaattisesti.

Taloushallinnon järjestelmä pilvipalveluna ei tarkoita tietoturvatasosta tinkimistä, päinvastoin. Taloushallinnon pilvipalvelut ovat lähtökohtaisesti turvallisempia kuin yrityksen sisäinen IT-infra. Julkipilven eli julkisen internetin yli käytettävän infrastruktuurin palveluntoimittaja pystyy panostamaan tietoturvaan moninkertaisesti yksittäiseen yritykseen verrattuna. Palveluntoimittajan konesalit ja prosessit ovat auditoitu, sertifioitu ja hajautettu. Julkipilven toimittajilla on käytössään lukuisia keinoja tietoturvan varmistamiseen ja automatisointiin sekä erilaisia taktiikoita hyökkäysten tunnistamiseen, estämiseen ja eristämiseen. 

pilvipalvelut ja tietokone

Taloushallinnon pilvipalvelu mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn sekä riittävän kapasiteetin

Taloushallinnon pilvipalvelu helpottaa etätyöskentelyä. Taloushallinnon ohjelmisto pilvipalveluna mahdollistaa tiedon jakamisen läpinäkyvästi ja ketterästi. Pilvisovelluksia voi käyttää miltä laitteelta tahansa ja mistä vain nettiyhteyden päästä. Pilvisovelluksen kautta kaikki katsovat samaa näkymää ja samoja numeroita. Numerot ovat luotettavia, koska versioita on vain yksi. Numerot ovat myös aina ajantasaisia: taloushallinnon pilvipalvelussa data päivittyy reaaliajassa, joten kaikilla on aina saatavilla viimeisimmät päivitetyt tiedot. 

Dataa saattaa olla paljon, mutta se ei enää ole IT-osaston päänvaiva. Kun käytössä on taloushallinnon ohjelmisto pilvipalveluna, palveluntarjoaja huolehtii tallennustilasta ja kapasiteetista. Taloushallinnossa on tunnetusti käyttöpiikkejä syksyisin, kun budjetoidaan seuraavaa vuotta, ja keväisin tilinpäätöskaudella. Jos yrityksellä ei ole käytössä taloushallinnon pilvipalvelua, ohjelmisto ei jousta kasvaneen käyttöasteen mukaan, joten kapasiteetti joudutaan ylimitoittamaan koko vuodeksi. Mutta jos käytössä on taloushallinnon järjestelmä pilvipalveluna, tätä ongelmaa ei ole, koska taloushallinnon pilvipalvelu joustaa tarpeen mukaan. Se skaalautuu suuriin käyttömääriin ja käyttökuormiin. Yrityksen taloushallinto voi siis keskittyä olennaiseen – kuten budjetointiin ja tilinpäätökseen – eikä uusien palvelimien tai levyjen metsästämiseen kaikista kriittisimmällä hetkellä.

Paras taloushallinnon pilvipalvelu muuttaa IT:n kustannuksesta voimavaraksi

Me Clausionilla tarjoamme pilvipalveluihin pohjautuvia talousohjausratkaisuja ja -palveluita helpottamaan asiakkaidemme arkea.

Clausionin taloushallinnon pilvipalvelu sijaitsee Microsoftin Azuressa, joka on Microsoftin julkinen pilvipalvelu. Microsoft on luonteva valinta useasta syystä. Yrityksellä on kattavat ja turvalliset prosessit, ja se noudattaa kaikkia pilvipalveluiden tarjoamiseen sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Azuressa asiakas kontrolloi aina omia tietojaan. Tiedot säilytetään suojattuna levyllä ja ne suojataan myös siirrettäessä verkossa. Azuressa tietojen tallennuspaikka on Euroopan talousalueella ja Azuren palvelussa GDPR-tietosuojaoikeudet laajennetaan kaikkialle maailmaan, ei pelkästään Eurooppaan.

Clausionin taloushallinnon pilvipalvelussa voit jatkaa samojen toiminnallisuuksien käyttöä kuin omassa paikallisessa ohjelmistossasi. Liittymiä voi lisätä ja sovittaa järjestelmään joustavasti missä tahansa vaiheessa. Kolmas osapuoli auditoi säännöllisesti Clausionin pilvipalveluympäristön tietoturvan, sovellusten tietoturvan ja hallinnolliset prosessit. Lisäksi Clausionilla hyödynnetään ahkerasti Azuren valmiita työkaluja pilvipalvelun monitorointiin ja yhteneväisyyden varmistamiseen. 

Millään organisaatiolla ei tänä päivänä ole varaa olla kartoittamatta taloushallinnon pilvipalvelun etuja. Julkipilven tarjoaja, kuten Microsoft Azure, hyötyy suuruuden ekonomiasta: se on aina tietoturvan, teknologian ja lainsäädännön soveltamisen eturintamassa. Taloushallinnon pilvipalvelussa perusrakenteet, kuten ylläpito, ohjeistaminen ja kapasiteetin varmistaminen, ovat palveluntarjoajan vastuulla. Se vapauttaa oman IT-henkilöstön resursseja liiketoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Taloushallinnon pilvipalvelut mahdollistavat sen, että IT muuttuu kustannuksesta voimavaraksi. 

Lue lisää modernista taloushallinnon ratkaisusta!