Taloushallinnon kehittäminen – ota nämä keinot käyttöön ja menesty!

Taloushallinnon tulevaisuus on jo täällä. Se näkyy siten, että suuri osa taloushallinnon tiimeistä käsittelee enemmän dataa kuin koskaan aikaisemmin. Taloushallinnon tulevaisuuden menestys – siinä missä koko yrityksenkin – riippuukin yhä enemmän sen kyvystä hyödyntää dataa. Mutta ketkä pystyvät hyödyntämään dataa tehokkaasti, tai jopa luomaan datavetoisen kulttuurin taloushallintoon? Ne, joilla on käytössään modernit taloushallinnon työkalut, jotka mahdollistavat pitkälle automatisoidut prosessit. Kun taloushallinnon prosessien kehittäminen on hoidettu kuntoon, tiimin aika ei kulu manuaaliseen työhön, vaan päätöksentekoon. Aloita taloushallinnon prosessien kehittäminen ja astu taloushallinnon tulevaisuuteen!

ajuripohjainen suunnittelu strateginen päätös

Taloushallinnon prosessien kehittäminen

Taloushallinnon prosessien kehittäminen tarkoittaa tänä päivänä useimmiten digitaalisten työkalujen käyttöönottoa. Taloushallinnon perinteiset rakenteet ovatkin viimeisten vuosien aikana olleet myllerryksessä. Perinteisten Excelien ja muiden tiedostojen manuaalisen pyörittelyn rinnalle, tai ideaalisti tilalle, ovat tulleet pilvipohjaiset ratkaisut, data-analytiikka, automaatio – ja jopa tekoäly. Ne parantavat taloushallinnon prosessien tehokkuutta ja tarkkuutta sekä laskevat kustannuksia. Kun taloushallinnon prosessit ovat tehostuneet, työaikaa jää lukujen näpyttelyn sijaan tiedon tuottamiseen ja analysointiin. 

Koska datalla on aitoa liiketoiminnallista arvoa, taloushallinnon prosessien kehittymisen muutostahdissa on syytä pysyä mukana. On riski, jos kilpailijat ovat jo astuneet taloushallinnon tulevaisuuteen, mutta oma organisaatio laahaa jäljessä. Pahimmassa tilanteessa taloushallinnon hidasliikkeisyys voi heikentää koko bisneksen elinvoimaisuutta. Taloushallinnon on siis oltava tuntosarvet koholla uusien teknologioiden ja toimintamallien suhteen, ja investoitava niihin ajoissa. On syytä muistaa, että myös henkilöstön koulutus tulee huomioida. Taloushallinnon kehittäminen, kun tarkoittaa aina myös inhimillisen pääoman kehittämistä, ei vain investointeja uusiin teknologioihin. 

pile of papers

Taloushallinnon kehittäminen: automaatio tehostaa ja osallistaa

Taloushallinnon kehittämisessä modernit työkalut mahdollistavat prosessien automatisoinnin. Taloushallinnon tiimin ei siis tarvitse käyttää aikaa lukujen syöttämiseen ja raporttien laatimiseen manuaalisesti: automaatio hoitaa työn heidän puolestaan. Tämä mahdollistaa raportoinnin tiheämmällä syklillä, mikä johtaa johdon oikea-aikaisempaan ja informoidumpaan päätöksenteon. Kun automaatio on keskiössä taloushallinnon kehittämisessä, nousee datan määrän lisäksi myös datan laatu. Pitkälle automatisoitu taloushallinto on nimittäin vähemmän altis virheille ja datan korruptoitumiselle. 

Digitaalinen taloushallinnon työkalu mahdollistaa sen, että koko henkilöstö osallistuu datan hyödyntämiseen. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti. Johdon tehtävänä on varmistaa, että siilot poistuvat tai että niitä ei muodostu. Kun kaikki työntekijät osastosta ja tittelistä riippumatta pääsevät kiinni dataan, organisaatiolle muodostuu yhteinen ja jaettu käsitys sen nykytilasta ja tulevaisuuden suunnasta. Kukin voi lisäksi itse pohtia omaa tai yksikkönsä vaikutusta yrityksen tulokseen. Myös silloin kun taloushallinnon työkalu on jo onnistuneesti jalkautettu organisaatioon, johdon tulisi jatkuvasti miettiä, miten dataa voitaisiin skaalata tulevaisuudessa vielä enemmän, ja tehdä näkemyksellisyydellä voittoa. 


Tervetuloa taloushallinnon tulevaisuuteen 

Taloushallinnon tulevaisuudessa se, kuka pystyy hyödyntämään parhaiten laadukkainta dataa, on vahvoilla. Oletkin ehkä jo arvannut, että tämä hetki on käsillä paraikaa? Taloushallinnon rooli ei ole enää pelkkä talouden budjetoija ja ennustaja, vaan taloushallinnolta vaaditaan yhä enemmän kokonaisvaltaista liiketoiminnan ohjausta. Tässä keskeistä on tiedolla johtaminen. Moderni taloushallinnon yksikkö käsittelee dataa tehokkaasti. Ideaalitilanteessa taloushallinto voi ohjata ja mukauttaa yrityksen kapasiteettia, ja mahdollistaa sen kasvun ja uudistumisen. 

Taloushallinnon tulevaisuudessa – eli nykyhetkessä – joustavat ja ketterästi toimivat yksiköt voittavat. Kuten viime vuosina on huomattu, epävakaita olosuhteita ja yllättäviä markkinatilanteita ilmenee usein. Näissä tilanteissa on tärkeää kyetä reagoimaan nopeasti. Moderni taloushallinnon järjestelmä, johon on integroitu kaikki sen pääosa-alueet, nopeuttaa toiminnan suunnittelua ja ennustamista. Järjestelmän avulla mahdollisia suunnanmuutoksia on myös helpompi toteuttaa. Kun muut vasta miettivät, mitä on tapahtunut, taloushallinnon tulevaisuuteen astuneella on jo seuraavat askelmerkit selvillä. 

Moderni toimisto

Modernin taloushallinnon mahdollisuudet

Monissa yrityksissä taloushallinto on osasto, jossa hommat hoidetaan yhä “perinteiseen tapaan”, kuten Exceliä pyörittäen. Jotta taloushallinto – ja koko yritys – pysyisi teknologian kehityksessä ja kilpailussa mukana, tulisi tällaisin manuaalisiin rutiinitöihin suhtautua hyvin kriittisesti. Taloushallinnon prosessien kehittämisessä hyödynnetään automaatiota, ja työn painopiste muutetaan kohti analyyttista asiantuntijatyötä ja aidon arvon luomista.

Varmista, että teidänkin yrityksessänne on hyödytty kaikista taloushallinnon kehittämisen keinoista.

Tutustu Clausionin pilvipohjaiseen taloushallinnon ratkaisuun, joka on helposti integroitavissa muihin yritysjärjestelmiin.