kristallipallo ja numeroita

Yrityksen riskit haltuun skenaario­suunnittelun avulla

Mikään ei ole niin varmaa kuin epävarmuus. Skenaariosuunnittelun avulla voit kuitenkin suunnitella ulkopuolisten riskien vaikutusta yrityksen ennusteisiin ja tavoitteisiin. Näin yrityksen johto pystyy luomaan suunnitelmia ja pelikirjoja erilaisten tilanteiden hallintaan.

chess with black background

Skenaariosuunnittelu osaksi yritysjohdon arkea

Onnistunut skenaariosuunnittelu vaatii, että yrityksellä on selkeä prosessi ja suuntaviivat sekä halu toimintatapojen kehittämiseen. Vaikka skenaarioiden laatiminen ei ole itsetarkoitus, on tärkeää muistaa niiden tuomat mahdollisuudet riskienhallintaan. Energiayhtiöt ovat käyttäneet ympäristöskenaarioita jo pitkään – lämmityksen / jäähdytyksen tarpeelle. Maailmanlaajuisen pandemian myötä, skenaariosuunnittelu on tullut entistä lähemmäksi yritysjohtajien arkea.

Kun suuntaviivat ja ajattelutavan muutos ovat selkärangassa, työkalut seuraavat mukana.

konsernitilinpäätös data

Helppo tapa tehdä skenaarioita

Clausionin avulla skenaariosuunnittelua voidaan tehdä kahdella eri tavalla: skenaarioversioinnilla tai ylätason skenaarioilla.

Skenaarioversioinnissa mallissa valitaan (supistettu) tilikartta suunnittelun pohjaksi, lisäksi koko tuloslaskelma, tase tai rahavirta suunnitellaan valitulla tilitasolla.

Ylätason skenaarioissa keskitytään yhteen mittariin (esim. liikevaihto, ebit) ja pyritään löytämään kaikki riskit, positiiviset tai negatiiviset, jotka vaikuttavat siihen tämän skenaarion puitteissa.

Kun riskit on tunnistettu, listataan toimenpiteet, joilla riskin todennäköisyyttä tai vaikutusta saadaan vähennettyä.

Clausionin raudanlujilla ammattilaisilla on kokemusta sadoista suunnitteluympäristöistä. Viimeisen vuoden aikana olemme auttaneet asiakkaitamme erityisesti skenaarioiden toteuttamisessa.

Haluatko kuulla, miten Clausion voisi auttaa sinun yritystäsi skenaariosuunnittelussa?