ESG-raportointi – tee yrityksesi vastuullisuus näkyväksi ja mitattavaksi

ESG-raportilla yritys viestii vastuullisuudestaan monipuolisesti. ESG-raportointi sisältää kuvan yrityksen ympäristövastuullisuudesta sekä siitä, miten vastuullisuus huomioidaan johtamisessa ja koko liiketoiminnassa. Kyseessä on siis hyvin laaja vastuullisuusraportti. Vuodesta 2023 alkaen suurta osaa yrityksistä EU:n alueella vaaditaan ottamaan käyttöön ESG-raportointi. Kuuluuko teidän yrityksenne tähän kategoriaan? Jos kyllä, niin miten ESG-raportti otetaan käyttöön onnistuneesti? Mitä kaikkea sinun oikeastaan tulisi tietää ESG:stä ja vastuullisuusraportoinnista? Lue lisää!

ESG-raportointi

ESG – mikä se on?

ESG tulee englanninkielisistä sanoista “environmental”, “social” ja “governance”. Kuten nimi kertoo, ESG:ssä mitataan yrityksen vaikutusta omaan ympäristöönsä – luontoon ja ihmisiin – sekä sen hallintotapaa. ESG-raportti ei siis ole pelkkä ympäristöraportti, vaan laaja vastuullisuusraportti: yrityksen toiminnan vaikutuksia mitataan laajasti ja useilla eri mittareilla. Jotkut yritykset ovat raportoineet vastuullisuudestaan jo useiden vuosien ajan. Tämä on ollut tapa tehdä toiminta läpinäkyväksi ja viestiä yrityksen arvoista. Vastuullisuusraportointi on toki vaatinut yritykseltä aikaa ja työpanosta, mutta sillä on voitu kerryttää goodwilliä ja jopa saavuttaa kilpailuetua. 

Vuodesta 2023 alkaen vastuullisuusraportointi ei kuitenkaan todennäköisesti enää ole vapaaehtoisuuteen perustuva asia. Ensi vuodesta alkaen Euroopan Unionissa on määrä astua voimaan Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Se edellyttäisi kaikkia yli 250 henkilön yrityksiä sekä kaikkia pörssiyrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin, ESG:n, mukaisesti. Kuuluisiko sinun yrityksesi ESG:n piiriin ensi vuodesta lähtien? Jos kyllä, nyt on korkea aika tutustua ESG-raportointiin ja aloittaa sen käyttöönotto. Vaikkei ESG-raportointi tulisikaan yrityksellesi pakolliseksi vielä ensi vuonna, on todennäköistä, että direktiivi ja vastuullisuusraportointi tulevat koskemaan tulevaisuudessa myös pienempiä yrityksiä. Kannattaa siis tutustua ESG-raporttiin ja sen vaatimuksiin hyvissä ajoin.

Maapallo valtameressä

ESG-raportointi rakentaa luottamusta

ESG-raportti tulee suurille ja listautuneille yrityksille pakolliseksi vuonna 2023 ja muille todennäköisesti myöhemmin. Pakollisuudesta huolimatta se kannattaa nähdä mahdollisuutena: ESG-raportointi on oivallinen tapa viestiä yrityksen vastuullisuudesta ja rakentaa luottamusta. Vastuullisuus ei koskaan voi olla pelkkää raportointia, vaan sen tulee heijastaa yrityksen arvoja ja liiketoimintatapaa – muuten se on pelkkää viherpesua.

Nykymaailmassa tällaisen “sanotaan yhtä, tehdään toista” – raportoinnin jäljet ovat lyhyet, myös ESG:n kohdalla. Kuluttajat, media ja suuri yleisö ovat valveutuneita ja seuraavat tarkasti yritysten toimintaa sekä faktoja vastuullisuusraportin lukujen takana. On hyvä muistaa, että rikkoessaan raportointikäytäntöjä yritykset eivät enää riko pelkästään sidosryhmiensä luottamusta, vaan usein myös lakia. 

Jotta vastuullisuusraportti todella kasvattaa sidosryhmien luottamusta, sen tulee kattaa kaikki ESG-raportoinnin osa-alueet ja sen tulee heijastella ymmärrystä. Hahmotetaanko yrityksen mahdollisuudet toimia vastuullisesti myös pakollisten vaatimusten yli? Tunnistetaanko vastuullisuuden kehittämiskohteet ja hankitaanko niihin resursseja? Onko yrityksellä mahdollisuus jopa nousta vastuullisuusasioissa mielipidejohtajaksi omalla toimialallaan? 

ESG-raportti – miten se otetaan käyttöön? 

  1. Tutustu ESG:n elementteihin ja kerää tiedot kokoon

Ensimmäiseksi sinun tulee tutustua EU:n kestävän rahoituksen ohjelmaan sekä kestävyysraportoinnin standardiin (CSRD). Mitä kaikkea kestävyysraportointi pitää sisällään? Mitä tämä tarkoittaa sinun yrityksesi kohdalla? Kun ESG-raportointi astuu voimaan, yrityksesi tulee antaa tietoja muun muassa strategiasta, tavoitteista, hallituksen kokoonpanosta sekä kaikista yrityksen arvoketjuun liittyvistä haitoista. Pidä huoli, että nämä tiedot ovat saatavilla ja luvut ovat ajan tasalla ensimmäistä ESG-raporttiasi varten. 

2. Pyri tehokkaaseen ESG-raportointiin

Mieti, miten ESG-raporttiin tarvittavat tiedot kerätään ja organisoidaan fiksusti yrityksessäsi. Keitä kaikkia tähän osallistetaan ja mihin tiedot kerätään? Kuten kaikessa raportoinnissa, myös ESG-raportoinnissa manuaalisen työn minimointi ja reaaliaikaisen tiedon nopea kerääminen ovat avainasemassa.

3. Raportointityökalu helpottaa myös ESG-raportointia

Clausionin raportointityökalu auttaa osaltaan myös ESG-raportointiin; voit esimerkiksi raportoida konsernitilinpäätöksen lukuja osana ESG:tä. Työkalulla voit näppärästi koota yhteen ESG-raportissa tarvittavia tietoja luotettavassa ja helposti tulkittavassa muodossa. Pystyt automatisoimaan tiedon keräämisen, joten voit keskittyä lukujen analysointiin, tiedon jakamiseen ja päätöksentekoon.