Digitaalinen talousohjaus yrityksen kasvun ja kehityksen vauhdittajana 

Digitaalisen talousohjauksen tila kuvastaa talousjohdon halua ja kykyä ratsastaa digitaalisen murroksen aallonharjalla. Mikä tilanne teidän yrityksenne on? Oletteko te digitaalisen talousohjauksen suhteen edelläkävijöitä, jotka jo aikaa sitten valjastivat käyttöönsä taloushallinnon automaatiota hyödyntäviä sähköisiä työkaluja, ehkä jopa tekoälyä taloushallinnossa? Vai oletteko lähteneet hieman perästä liikkeelle, mutta jo matkalla kohti vahvaa digitaalista talousohjausta ja asiat etenevät hitaasti, mutta varmasti? Joidenkin yritysten talousjohdoissa ei olla vielä lainkaan omaksuttu digitaalisen talousohjauksen mentaliteettia, vaikka siitä voisivat hyötyä kaikki yritykset kokoon ja toimialaan katsomatta. Tutustu, miltä digitaalinen talousohjaus näyttää käytännössä, ja miten se toimii yrityksen kasvun ja kehityksen vauhdittajana.

mies työskentelee rannalla laptop sylissään

Digitaalinen talousohjaus mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattoman työn

Digitaalisen talousohjauksen puuttumiseen herättiin joissain yrityksissä vasta keväällä 2020 globaalin koronapandemian myötä. Kun talousjohto ja kaikki taloushallinnon tiimiläiset joutuivat fyysisesti eri paikkoihin, tiedon kerääminen, analysointi ja jakaminen hankaloituivat. Digitaalisen talousohjauksen ja taloushallinnon automaation puuttuminen näkyi heti siten, että tiedostoja jouduttiin lähettämään sähköpostitse, työtä tehtiin epäjohdonmukaisessa järjestyksessä ja reaaliaikaisten lukujen löytäminen tuli haastavaksi. Aikaa haaskattiin tuplatyöhön ja manuaaliseen työhön. Datan luotettavuus kärsi.

Kun taas ne kilpailijat, joilla digitaalinen talousohjaus oli kunnossa, pystyivät pandemian iskiessä jatkamaan toimintaansa kotikonttoreilta business-as-usual. Heillä oli jo otettu käyttöön taloushallinnon automaatioon pohjautuvia toimintaa tehostavia ja suunnittelua helpottavia digitaalisia työkaluja. Näillä työkaluilla varmistettiin myös, että taloushallinnon työ ei ollut aika- tai paikkasidonnaista. Kaikki pääsivät mistä tahansa käsiksi samaan reaaliaikaiseen ja luotettavaan dataan. 

mies ja tietokone

Digitaalinen talousohjaus säästää aikaa ja parantaa raportoinnin laatua

Digitaalisen talousohjauksen haltuunotolla on lukuisia muitakin hyötyjä kuin joustavuus. Digitaalisen talousohjauksen sähköiset työkalut auttavat minimoimaan manuaalisen työn määrän, joten taloushallinnolle jää enemmän aikaa lukujen analysointiin ja raportointiin. Sen lisäksi että datan käsittely nopeutuu, sen tarkkuus paranee: taloushallinnon automaatio vähentää human erroria ja virheiden määrää. Sähköiset – usein pilvipohjaiset – työkalut mahdollistavat sen, että kaikki katsovat samoja lukuja samasta paikasta. Tiedostoja, kuten Excel-laskemia, ei lähetetä mailitse, jolloin versioiden määrä ja todennäköisyys kaavavirheille kasvaa. Digitaalisen talousohjauksen työkalujen hyödyntäminen parantaa siis raportoinnin laatua.

Laajasti ajateltuna digitaalisessa talousohjauksessa on kyse paljon muustakin kuin digitaalisista työkaluista. Niiden käyttöönotto johtaa nimittäin taloushallinnon prosessien tehostumiseen ja tätä kautta aidon lisäarvon luomiseen kaikille sidosryhmille. Digitaalinen talousohjaus ja taloushallinnon automaatio eivät siis hyödytä pelkästään talousjohtoa ja taloushallintoa, vaan ne voivat vahvistaa luottamusta, vauhdittaa kasvua ja kiihdyttää kehitystä koko yrityksessä.

Talousjohto taloushallinnon automaation lähettiläänä

Talousjohto on mukana päättämässä, investoidaanko digitaalisiin teknologioihin, kuten taloushallinnon automaatioon – tai jopa robotiikkaan tai tekoälyyn taloushallinnossa. Yritysten talousjohdoilla on yhä tänä päivänä eriäviä näkemyksiä siitä, miten tärkeäksi koetaan siirtymä tai loikka kohti digitaalista talousohjausta. Harvassa ovat onneksi ne yritykset, joissa kohautetaan olkia digitaalisen talousohjauksen merkitykselle. Silti jotkut yritykset näkevät sen enemmän “mukavana lisänä” kuin pakollisena ja elintärkeänä kilpailukyvyn ylläpitäjänä. 

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka ennen olisi pärjätty ilman  digitaalista talousohjausta ja taloushallinnon automaatiota, jatkuva muutos ja nopeus määrittävät nykyään taloushallinnon työtä. Tietoa on enemmän kuin koskaan. Sitä pitää pystyä keräämään, jalostamaan ja jakamaan tehokkaasti. Lisäksi taloushallintoon liittyvää säätelyä on tullut viime vuosina rutkasti lisää – ja tämä trendi jatkuu. Tietoa on usein tarpeen visualisoida. Tähän vaaditaan digitaalisen talousohjauksen työkaluja. 

Hyvä uutinen on se, että yhä useampien yritysten talousjohdossa laitetaan digitaalisten teknologioiden hankkiminen to do -listan kärkeen. Useimmille tämä on prioriteetti, ei “mukava lisä”. Digitaalinen talousohjaus ei toki tarkoita pelkästään työkalujen hankintaa. Se tarkoittaa myös sitä, että uudet teknologiat jalkautetaan organisaatioon onnistuneesti. Talousjohdon tehtävä ei siis ole toimia vain uusien teknologioiden promoottoreina, vaan myös kouluttajina ja mahdollistajina, jopa kulttuuriin luojina. 

pilvipalvelut ja tietokone

Digitaalisen talousohjauksen ja taloushallinnon automaation työkalupakki

Digitaalisen murroksen aallonharjalla olevissa yrityksissä taloushallinto nähdään tuloksellisena, innovatiivisena ja arvoa luovana funktiona – ei pelkästään toimintona, joka kertoo, miten viime kvartaalissa suoriuduttiin. 

Digitaalinen talousohjaus on vahvasti tulevaisuussuuntautunutta, ja sen työkalut tähtäävät lisäämään arvoa talousjohdolle ja koko yritykselle. Digitaalisen talousohjauksen työkalupakkiin kuuluu iso liuta erilaisia taloushallinnon automaatiota hyödyntäviä järjestelmiä, kuten raportointi-, visualisointi- ja mittaustyökaluja. 

Clausion tarjoaa asiakkailleen helposti käyttöön otettavia digitaalisen talousohjauksen ratkaisuja. Niillä varmistat, että taloushallinnolla on aina paras mahdollinen kokonaisnäkymä taloudesta ja dataa, johon voi luottaa.