laptop with data

Tee jatkuvasta talouden ennustamisesta yrityksesi menestystekijä

Jokainen taloussuunnittelun parissa työskentelevä tietää, että yksi liiketoiminnan keskeisistä onnistumisen edellytyksistä on data. Jos luvut eivät ole kunnossa, bisnes ei ole kunnossa. Jotkut alan asiantuntijat sanovat, että raportoidessa lukuja 20 % luvuista tulisi kohdistua nykytilanteeseen ja huimien 80 % tulevaisuuteen. Jotta tulevaisuutta voidaan ennustaa, ei riitä että laskelmat tehdään vain kerran vuodessa.

Nykymaailmassa asiat muuttuvat viikottain – jopa päivittäin – joten kerran vuodessa tehdyn budjetin parasta ennen -päiväys tulee vastaan hyvinkin nopeasti.

Jatkuvalla ennustamisella talouden suunnittelusta tehdään joustavampaa, suunnitelmallisempaa ja reaaliaikaisempaa. Siksi yritysten kannattaa ottaa koppi digitaalisista taloushallinnon järjestelmistä, jotka keventävät jatkuvien ennusteiden tekemistä ja tarkentavat niitä. Modernit taloussuunnittelun työkalut eivät ole vain kiva lisä liiketoimintaan; niiden avulla yritys voi tehdä talouden ennustamisesta yhden menestystekijöistään.

Yrityksen taloussuunnittelu – sähköisestä digitaaliseen

Taloussuunnittelussa ollaan otettu valtavia harppauksia viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ensin paperisesta taloussuunnittelusta siirryttiin sähköiseen suunnitteluun. Se mahdollisti tietojen kirjaamisen järjestelmään vain kerran ja kaikkien manuaalisten prosessien automatisoinnin. Nyt elämme digitaalisen taloussuunnittelun aikakautta: yrityksen tietopankki ei ole pölyttymässä arkistoissa tai kovalevyillä, vaan useimmiten pilvessä. Nämä tiedot ja tunnusluvut ovat aina reaaliaikaisesti tarkistettavissa, joten päätöksenteko helpottuu ja yrityksen toimintaa ja painopisteitä voidaan muuttaa entistä nopeammalla aikataululla.

Digitalisoitumisen myötä taloussuunnittelun rooli strategisessa suunnittelussa on kasvanut. Aika, joka ennen käytettiin tiedon keräämiseen, voidaan nyt käyttää tiedon analysointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen. Sen varmistamiseen, että liiketoiminnan solmukohdat tunnistetaan ja ratkaistaan ajoissa, ja että yritys ei kulje hedelmällisten mahdollisuuksien ohi. Olennainen kysymys ei enää olekaan se, miten yrityksemme voi hyötyä talouden suunnitteluun tarkoitetuista digitaalisista järjestelmistä vaan: mitä yrityksemme menettää, jos se jää jälkeen digitaalisesta kehityksestä?

Staattisten laskelmien aika on ohi – yrityksen budjetointi ja ennustaminen jatkuvaksi

Suoritetaanko yrityksessäsi budjetin laatiminen vain kerran vuodessa? Toimiiko se lähinnä ennusteena tulevasta liikevaihdosta? Näin ei tarvitsisi – eikä kannattaisikaan – olla. Talousbudjetin ei tulisi olla kerran vuodessa tuskanhiki otsalla laadittu budjetti excelissä. Monella yrityksellä budjetti kuitenkin nähdään tällaisena: staattisena dokumenttina, jota ei päivitetä ja jonka ennusteita ei tarkenneta vuoden mittaan.

Mitä budjetoinnin sitten tulisi olla? Ennustamisen ja budjetointi tulisi kulkea käsi kädessä aivan taloussuunnittelun keskiössä. Budjetin tulisi olla aktiivinen toimintasuunnitelma, jota jatkuva talouden ennustaminen tarkentaa. Rullaava ennustaminen on menetelmä, jossa ennusteet päivittyvät jatkuvasti tilikausista ja kalenterikuukausista riippumatta. Rullaava ennustaminen tuo lukuihin joustavuutta ja liiketoimintaan läpinäkyvyyttä. Tämä ohjaa yrityksen toimintaa ja auttaa liiketoiminnan suunnittelussa. Tieto on aina ajantasaista, läpinäkyvää ja kaikille helposti saatavilla. Jatkuva budjetin ja ennusteen päivittäminen voi kuulostaa työläältä, mutta se kannattaa: parempi ennustetarkkuus vaikuttaa nimittäin tulokseen, kannattavuuteen ja kassavirtaan.

dataa laitteilla ja paperilla

Tarkkuutta yrityksen taloussuunnitteluun moderneilla taloussuunnittelu­järjestelmillä

Kuten monilla muillakin elämän osa-alueilla, human errorin osuus manuaalisissa laskelmissa ja raportoinnissa on usein merkittävä. Digitaaliset taloussuunnittelujärjestelmät vähentävät manuaalista työtä ja nostavat työn laatua. Ne takaavat lukujen luotettavuuden; esimerkiksi johtoryhmä ja hallitus saavat vain paikkansapitäviä numeroita päätöksentekonsa tueksi. Kun liiketoiminta on näyttäytyy numeromuodossa juuri sellaisena kuin se on, päätöksenteko on hyvin informoitua ja tulevaisuuden suunnittelu varmemmalla pohjalla. Lisäksi digitaalisessa taloussuunnittelussa tietoa ei tarvitse etsiä, koota ja järjestää: kaikki tieto näkyy reaaliaikaisena yhdessä osoitteessa esimerkiksi pilvipalveluissa, joka joustaa yrityksen ja käyttäjien tarpeiden mukaan.

Clausionin taloussuunnittelun ratkaisu on suunniteltu toimimaan koko talousosaston hermokeskuksena. Se on sovitettavissa erilaisiin liiketoiminnan suunnittelun ja budjetoinnin tarpeisiin toimialaan katsomatta. Se tekee rullaavasta ennustamisesta helppoa. Kaikki tieto on koottu yhteen pilvipalveluun, jossa data näyttäytyy samanlaisena jokaiselle käyttäjälle. Data on aina ajantasaista ja luotettavaa: se toimii päätöksenteon tukena 365 päivänä vuodessa. Lisäksi järjestelmämme puhuu kanssasi samaa kieltä. Se on todella helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Asiakkaamme ovat olleet erittäin tyytyväisiä siihen, kuinka helppo järjestelmä on ottaa käyttöön ja jalkauttaa läpi organisaation. Konsulttimme auttavat sinua kustomoimaan ratkaisusta juuri yrityksesi tarpeita vastaavan ja varmistavat, että henkilöstösi saa siitä kaiken mahdollisen irti.

opas kuva

Onko budjetointijärjestelmän hankinta yrityksellesi ajankohtainen asia?

Olemme tehneet kätevän oppaan, jossa kerrotaan seikkoja, jotka kannattaa huomioida budjetointijärjestelmän valinnassa.

Haluatko kuulla, miten Clausion voisi auttaa sinun yritystäsi talouden ennustamisessa?