Ajuripohjainen suunnittelu – näin pääset liikkeelle

Ajuripohjainen suunnittelu – ensikuulemalta ei välttämättä uskoisi, että kyseessä on hyvinkin mediaseksikäs aihe. Ajuripohjaisesta suunnittelusta on nimittäin tehty Hollywood-elokuva, joka oli ehdolla kuudessa eri palkintokategoriassa Oscar-gaalassa. Moneyball-elokuva kertoo siitä, kuinka baseball-joukkue Oakland Athleticsin toimitusjohtaja ja hänen apulaisensa hyödynsivät uudella tavalla tilastoja pelistrategioiden ja tiimin kehittämisessä. Datapohjainen pelaajien analysointi ja rekrytoinnit siivittivät joukkueen huikeaan nousuun vuonna 2002. Ajuripohjaisen suunnittelun ei kuitenkaan tarvitse olla näin mahtipontista, jotta sillä saadaan vaikuttavia tuloksia. Jokainen yritys voi kehitysvaiheesta riippumatta saavuttaa suuria hyötyjä ajuripohjaisesta suunnittelusta ja ennustamisesta – lue lisää!

vinkkejä budjetointiin

Mitä on ajuripohjainen suunnittelu? 

Ajuripohjainen suunnittelu tarkoittaa toimintatapaa, jossa yrityksen taloudessa tunnistetaan ja seurataan konkreettisia vaikuttimia, ajureita, ylätason abstraktien mittareiden sijaan. Ajuripohjaisessa suunnittelussa ei siis tyydytä siihen, että tehdään mututuntumalla veikkauksia liikevaihdosta, vaan pureudutaan sen osatekijöihin: esimerkiksi, kuinka paljon tarjouksia tarvitsemme saadaksemme x määrän liidejä, ja sitten x määrän myyntiä? Näitä pieniä osatekijöitä, ajureita, on huomattavasti helpompi arvioida kuin koko liikevaihtoa sellaisenaan. Ajuripohjaisen suunnittelun avulla päätöksentekijät pääsevätkin analysoimaan tarkasti, miten tavoitteisiin päästään.

Yksi ajuripohjaisen suunnittelun sovellustavoista on ajuripohjainen ennustaminen. Sillä tarkoitetaan tunnistettujen liiketoiminnan ajurien käyttöä yrityksen talouden tunnuslukujen ennustamisessa. Se eroaa dramaattisesti perinteisestä kerran vuodessa toteutettavasta ennustamisesta. Siinä missä perinteisessä “vuosiennusteessa” tutkitaan tuloslaskelman tilitasoa, ajuripohjaisessa ennustamisessa käytetään kaikkia liiketoiminnan kannalta keskeisiä ajureita, ja päästään todennäköisesti paljon tarkempaan lopputulokseen. 

ennustaminen

Ajuripohjaisen ennustamisen hyödyt

Ajuripohjaisen ennustamisen suurin hyöty on ennusteiden parantunut tarkkuus. Yhtä osatekijää, ajuria, on nimittäin paljon helpompi ennustaa kuin vaikkapa liikevaihtoa, joka on monen tekijän summa. Yksi ajuri voi olla esimerkiksi uusien liidien määrä tai asiakaspito. Ihanteellinen tilanne on sellainen, jossa koko henkilöstö osallistetaan ajureiden valintaan. Tämä kasvattaa organisaationlaajuista liiketoimintaymmärrystä.

Ajuripohjainen suunnittelu mahdollistaa yrityksen talouden ennustamisen useammin, koska se on prosessina paljon kevyempi kuin koko kalenterivuoden ennustaminen kerralla. Ennustefrekvenssin tihentyminen kasvattaa yrityksen nopeutta ja ketteryyttä. Kun ennusteita tarkennetaan aktiivisesti, mahdolliset riskit ja tarpeet suunnan korjauksille huomataan nopeammin. Datasta voi löytää myös täysin odottamattomia asioita. Monet yritykset ovatkin viime vuosina  joutuneet huomaamaan, että mustia joutsenia saapuu suhteellisen usein ja hyvinkin yllättäen. Se, kuka osaa reagoida muuttuneeseen markkinatilanteeseen rivakasti, selvinnee voittajana. 

Ajuripohjainen suunnittelu – miten siinä pääsee alkuun?

 1. Lähestymistapa
  Ensimmäinen ajuripohjaisen suunnittelun ja ennustamisen askel on, että käydään ylätasolla läpi mitä ollaan tekemässä. Varmistetaan, että katsotaan yrityksen talouden kokonaiskuvaa ja vältetään siiloutumista. 
 2. Laatumittarit
  Kun on päätetty, mitä ajuripohjaisella suunnittelulla halutaan saada aikaiseksi, on aika miettiä, mitkä ovat laatumittarit: esimerkiksi pyritäänkö lisäämään asiakasuskollisuutta vai kasvattamaan yrityksen arvoa?
 3. KPI:t
  Laatumittareista johdetaan selkeät numeeriset tavoitteet, key performance indicatorit (KPI). Niitä pidetään jatkuvasti silmällä.
 4. Ajurit
  Seuraavaksi on aika pohtia, mitkä ajurit vaikuttavat valittuihin numeerisiin tavoitteisiin, KPI:hin. Ajureita voidaan miettiä hypoteesien pohjalta, siivilöidä datasta ja tiedustella koko organisaatiolta. 
 5. Testaus
  Valittuja ajureita ei unohdeta, vaan niitä testataan jatkuvasti. Tehtyjä ajurivalintoja olisi hyvä pohtia kriittisesti esimerkiksi puolen vuoden välein. 

Ajuripohjaisen suunnittelun kehitysportaat

Organisaatiot saattavat olla hyvinkin eri kehitysvaiheissa, kun niissä ruvetaan miettimään ratkaisua ajuripohjaiseen suunnitteluun. Moni 12 kuukauden budjetointimallin kanssa painiva ja staattisia lukuja pyörittävä saattaisi haluta hypätä suoraan moderniin ajuripohjaiseen ennustamiseen. Tämä on kuitenkin käytännössä mahdotonta. Lopputavoitetta kohti on mentävä askel kerrallaan, välietappien kautta. 

Perinteisestä budjetointimallista seuraava askel on osittainen ajuripohjainen malli, jossa ennustetaan myyntimääriä. Sitten ponnahdetaan kohti täyttä ajuripohjaista suunnittelua. Nyt tarkastelussa ovat tulos, tase ja rahoituslaskelmat: miten ne syntyvät ajurien kautta? Mikä ajaa euroja, kappaleita, tunteja ja henkilömääriä? Ajuripohjaisen suunnittelun niin sanottu korkein kehitysporras on moderni ajuripohjainen ennustaminen. Siinä dataa kerätään myös ulkoisista lähteistä, ja datan prosessoinnissa käytetään tilastollisia menetelmiä. 

ajuripohjainen suunnittelu
Ajuripohjaisen suunnittelun kehitysportaat
ajuripohjainen suunnittelu strateginen päätös

Ajuripohjaisen suunnittelun käyttöönotto on yrityksen talouden strateginen päätös

Ajuripohjaisen suunnittelun ja ennustamisen kehittäminen on prosessi, joka johtaa tarkempiin ennusteisiin, kasvaneeseen ketteryyteen ja parempaan organisaationlaajuiseen liiketoimintatuntemukseen. Mieti, voisitko juuri sinä olla ajuripohjaisen suunnittelun lähettiläs teidän yrityksessänne. Aika ottaa ajuripohjainen suunnittelu ja ennustaminen käyttöön on nyt!

Ota käyttöön pilvipohjainen taloudenhallintajärjestelmä ja kerää talteen ajuripohjaisen suunnittelun hyödyt.

Tutustu ratkaisuun!