Konsernitilinpäätös nappia painamalla

Miltä kuulostaa konsernitilinpäätös ketterästi selkeällä ja helppokäyttöisellä järjestelmällä? Houkutteleeko pitkälle automatisoitu konsernitilinpäätös, jossa voit hyödyntää valmiita pohjia IFRS-, FAS- sekä kuntien konsernitilinpäätökseen? Konsernitilinpäätös hoituu vaivattomasti Clausionin pilvipohjaisella järjestelmällä. Ratkaisussa on älykkäitä ja automatisoituja konsernitilinpäätöksen laadintaa tehostavia toimintoja, jotka helpottavat talousosaston työtä. Tutustutaan nyt konsernitilinpäätökseen, jonka saat valmiina ratkaisuna ja nopeasti käyttöön. 

Konsernitilinpäätös pilvessä – kaikki samassa paketissa

Clausionin monipuolisessa ratkaisussa konsernitilinpäätös ja sisäinen laskenta ovat näppärästi samassa ympäristössä, pilvessä. Yhdestä osoitteesta löytyvät kaikki konsernin ennusteet, budjetit ja tavoitteet. Ei siis koskaan ole epäselvyyttä siitä, mikä versio on ajantasainen ja mitkä numerot tosia. Kun kaikki pääsevät käsiksi yhteen yhteiseen pilvessä säilytettävään dataan, numerot ovat aina luotettavia ja ajantasaisia. 

Clausionin pilvipohjaisen konsernitilinpäätöksen etu on myös se, että se sisältää valmiit sisältöratkaisut eri raportointivaatimuksiin; IFRS, FAS ja kuntakonsernit. Pitkälle automatisoitu konsernitilinpäätös nopeuttaa jatkuvaa talouden suunnittelua ja tilinpäätösraportointia. Siksi aiemmille katkokiireille voi sanoa hyvästit. Raportointi sujuu automatiikan vuoksi helposti ja nopeasti.

henkilö tietokoneen kanssa jossa clausion järjestelmä

Järjestelmä konsernitilinpäätökseen – milloin se kannattaa?

Milloin konsernitilinpäätösjärjestelmän hankkiminen on ajankohtaista? Tyypillisesti konsernitilinpäätöksen laadintaan kaivataan helpotusta ja suunnitelmallisuutta viimeistään silloin, kun konsernissa on nyt tai tulevaisuudessa useampia yhtiöitä. Ylipäätänsä volatiileissa tilanteissa, kuten yritysjärjestelyiden aikana, konsernitilinpäätösjärjestelmän hankinta nousee usein pöydälle. Exceleiden pyörittämisestä tulee liian työlästä ja niiden hallinnoinnista liian vaikeaa. 

Lisäksi konserneissa, joissa toimitaan useilla eri valuutta-alueille konsernitilinpäätösjärjestelmästä, on paljon hyötyä. Jos käytössä on Clausionin järjestelmä, konsernitilinpäätöksen kurssaukset voidaan tehdä heti tilikauden alkuhetkellä. Taseen muuntoerot saadaan valitulla valuuttakurssilla juoksemaan systemaattisesti läpi tilikauden. 

Konsernitilinpäätös osana talousohjausratkaisua – mitä hyötyä siitä on? 

Konsernitilinpäätös pilvessä valmiiksi toimitettavana ratkaisuna on resursoinnin ja ajankäytön kannalta tehokas ratkaisu. Pitkälle automatisoitu ja räätälöitävä järjestelmä tuo myös lisää varmuutta konsernitilinpäätöksen laadintaan verrattuna perinteiseen Excel-pohjaiseen työskentelyyn. Tilinpäätösraportointi Excelissä on aina riski datan korruptoitumisen kannalta. Manuaalinen datan syöttö altistaa numero- ja kaavavirheille. Ja kun Excel-versioiden määrä kasvaa, kasvaa mahdollisuus sille, että tarkastellaan vääriä lukuja. 

Konsernitilinpäätösjärjestelmässä samat ajantasaiset luvut ovat yhdessä tietokannassa kaikkien käytössä. Virhetilanteen tapahtuessa, varmuuskopiot on helppo palauttaa. Clausionin pilvipalvelun tarjoaja, Microsoft Azure, mahdollistaa monisäikeisen ja tarkan varmuuskopioiden palauttamisen. Sen kautta voidaan palauttaa konsernitilinpäätöksen data viimeisen kahden viikon ajalta tunnin tarkkuudella. Excelissä on vaikea hallita sitä, mikä näkymä ja mitkä käyttöoikeudet kenellekin annetaan. Pilvipohjainen konsernitilinpäätös on tietoturvallinen vaihtoehto: siinä käyttöoikeuksia pystytään rajaamaan tarkasti. Kukaan ei siis vahingossa tee asioita, joihin hänellä ei ole valtuuksia. Jos virheitä sattuu, tarkan lokituksen ansiosta nähdään, kuka teki mitä ja milloin. 

Konsernitilinpäätös – hyödynnä tarkka audit trail ja automaatio

Pilvipohjaisella konsernitilinpäätöksellä saadaan aikaiseksi aukoton ja eheä kirjausketju eli “audit trail”. Kun data tuodaan kirjanpidosta, se voidaan jäljentää aina tulokseen ja taseeseen asti. Vähintään yhtä tärkeää on audit trailin aukottomuus tilinpäätösraportista tositteeseen, kuten ostolaskuun. Clausionin järjestelmässä päästään porautumaan konsernitositteisiin asti: nähdään mistä data koostuu ja mistä erästä, milloinkin on kyse. 

Clausionin konsernitilinpäätösjärjestelmä on pitkälti automatisoitu. Taloushenkilöstön osaaminen voidaan siis konsernitilinpäätöksen laadinnassa käyttää manuaaliseen numeroiden syöttämisen sijaan, vaikka konsernitilinpäätöksen erityiskysymysten analysointiin. Automaatiot ovat mahdollisia laajojen integraatioiden avulla. Integraatioita voidaan tehdä muun muassa palkka- ja hr-järjestelmiin, myös ajastetusti. Järjestelmässä myös muuntoerolaskennat ovat pitkälti automatisoituja. 

Konsernitilinpäätöksen rajat – ketä konsernitilinpäätös koskee?

Konsernin emoyhtiöllä on velvollisuus laatia konsernitilinpäätös. Jos kyseessä on pörssiyhtiö, niin konsernitilinpäätöksen tulee noudattaa kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja eli IFRS:ää. Pienkonsernin tilinpäätösvelvollisuus ylittää vain tietyissä tapauksissa konsernitilinpäätöksen rajat. Pienkonserneja koskee vaatimus konsernitilinpäätöksen laadintaan vain, jos useampi kuin yksi seuraavista konsernitilinpäätöksen rajoista ylittyy:

  1. taseen loppusumma on yli 6 000 000 euroa
  2. liikevaihto on yli 12 000 000 euroa
  3. henkilöstöä on tilikauden aikana keskimäärin 50 henkilöä tai enemmän
mies ja tietokone

Konsernitilinpäätös valmiina ratkaisuna pilvessä

Clausionin pilvipohjainen konsernitilinpäätös sopii niin IFRS, FAS kuin kuntakonserniraportointiin.   Automaatiota hyödyntävä ja aukottoman audit trailin mahdollistava ratkaisu säästää taloushenkilöstön arvokkaita työtunteja ja tekee tilinpäätösraportoinnista organisoitua ja suunnitelmallista. Järjestelmän käyttöönotto sujuu nopeimmillaan parissa kuukaudessa. 

Valitse konsernitilinpäätöksen laadintaan järjestelmä, jolla voit automatisoida rutiinit ja hyödyntää valmiita raporttipohjia.