Dataa eri laitteilla

Helppo tapa tehdä ESEF-raportointi

Clausion ESEF Reporting Tool -työkalun avulla ESEF-vaatimusten mukainen XBRL-raportti syntyy yhtä helposti kuin Excel-raportin tallentaminen. Meiltä saat halutessasi ESEF-raportoinnin myös avaimet käteen -palveluna!

Woman in blue shirt

ESEF – Eurooppalainen yhtenäinen sähköinen raportointimuoto listayhtiöille 2021 tilinpäätöksistä alkaen

Olipa tarpeesi sitten pörssiyhtiön virallinen raportointi tai Valtiokonttorin vaatimusten seuraaminen, Clausion tekee XBRL-raportoinnista helppoa.

Ratkaisumme tukee suoraan sekä ESEF (European Single Electronic Format) että SBR (Standard Business Reporting) -taksonomioita.

3 yksinkertaista vaihetta ESEF-raportointiin

kysymysmerkki

Mikä XBRL?


XBRL (Extensible Business Reporting Language) on XML-pohjainen merkintäkieli, jota käytetään yritysten taloustietojen, kuten tilinpäätöstietojen, esittämiseen standardoidussa muodossa. XBRL-kielen avulla yrityksen taloudellisia tietoja esittävien dokumenttien muodostaminen ja käsitteleminen voidaan automatisoida.

XBRL-kieli ei aseta rajoituksia sille, millaista tietoa sillä voidaan raportoida, vaan taksonomioiksi kutsuttuja määrityksiä voidaan luoda vapaasti. Eri tietojenkerääjätahot määrittelevät taksonomioita tarpeidensa mukaan.

XBRL:n kehittämisestä vastaa kansainvälinen XBRL-organisaatio. Suomessa XBRL:n kehitystä ajaa kansainvälisen organisaation alaisuudessa toimiva yhteistyöfoorumi XBRL Suomi.

Clausion on XBRL:n edelläkävijä. Olemme mukana kansainvälisen XBRL-merkintäkielen käyttöönotossa Suomessa ja meillä on kaksi edustajaa XBRL:n ohjausryhmässä.

Me voimme auttaa yritystäsi ESEF-raportoinnissa