Clausionin myyntijohtaja Viljami Frank:
Aidosti erilaisen toimittajan tunnistaa jo kaukaa

Myyntijohtaja Viljami Frankin mukaan Clausion voi keskittyä teknisen konsultoinnin sijasta talousasioiden konsultointiin, kun asiakas omaksuu ohjelmistotuotteen itsenäisen käytön.

Vastikään itsenäistynyt Clausion tarjoaa konsernien talousohjaukseen ja konsernitilinpäätöksen laadintaan helpon ratkaisun, jonka käyttöönotto sujuu ilman pitkää konsultointivaihetta.

Marraskuu 2018

Clausion Oy aloitti toimintansa maaliskuussa 2018. Yhtiö on toimittanut jo parisataa Clausion FPM (Financial Performance Management) -järjestelmää keskisuurille ja suurille yrityksille. Järjestelmää käyttää myös suurin osa Suomen kunnista ja kaupungeista.

Liiketoiminta käynnistyi jo yli kolmekymmentä vuotta sitten.

– Toimimme pitkään kuin pieni yritys ison Basware-yhtiön sisällä. Irtauduimme nyt itsenäiseksi yhtiöksi, jolloin pystymme toteuttamaan täysipainoisesti omaa strategiaamme, toteaa myyntijohtaja Viljami Frank.

Oma tuote

Clausion eroaa monista kilpailijoistaan siinä, että se on itse kehittänyt konsernitilinpäätökseen ja sisäiseen laskentaan käytettävät ratkaisut.

– Isoja ohjelmistotaloja edustavat jälleenmyyjät saavat valtaosan tuloistaan tuotteen käyttöönottoon liittyvästä projektityöstä sekä ylläpitoon liittyvästä konsultoinnista. Meille sitä vastoin itse tuote on tärkein tulolähde. Siksi olemme tehneet ohjelmistosta mahdollisimman helppokäyttöisen niin, että asiakas oppii sen käytön nopeasti, Frank kertoo.

Järjestelmän ylläpitoon tarvitaan vain vähän Clausionin voimavaroja, minkä ansiosta yhtiö voi keskittyä taloushallinnon konsultointiin. Yhtiön konsultit ovat talouden ammattilaisia, jotka ovat työskennelleet yrityksissä talousjohtajina ja group controllereina.

– Konsulttimme kertovat asiakkaille, millä tavoin prosesseja kannattaisi ottaa käyttöön ja miten tilinpäätös tulee oikein laadituksi. Konsultit törmäävät työssään jatkuvasti haastaviin tilanteisiin, mikä antaa heille hyvän pohjan sparrata yrityksiä erilaisissa muutostilanteissa.

Clausionin toimintatapa näkyy henkilöstön työtehtävissä. Noin puolet kuudestakymmenestä henkilöstä keskittyy taloushallinnon konsultointiin ja projektityöhön, puolet tuotekehitykseen.

Valmis paketti

Clausionin kehittämän ratkaisun avulla konserni tai kunta suoriutuu sekä konsernitilinpäätöksestä että sisäisestä laskennasta helposti. Tilinpäätös voidaan laatia kansainvälisten IFRS-standardien tai kotimaisten FAS-standardien mukaisesti. Myös kuntakonsernitilinpäätös on huomioitu ratkaisussa.

– Ratkaisussa on valmiina kaikki konsernitilinpäätöksen tekemiseen tarvittavat logiikat rahoituslaskelman ja tasekirjojen laadintaan. Se sisältää valmiit syöttöpohjat ja raporttimallit. Järjestelmä myös yhdistelee erillisten yhtiöiden tilinpäätökset konsernitilinpäätökseksi, Frank luettelee.

Sisäisen laskennan puolella Clausion FPM -järjestelmä tarjoaa työkalut, joiden avulla yritys voi suunnitella liiketoimintaa, strategiaa, henkilöstöä ja investointeja, luoda budjetteja, ennustaa ja analysoida sekä raportoida.

Frankin mukaan Clausionin kehittämää tilinpäätösratkaisua voi verrata talopakettiin, joka toimitetaan asiakkaalle valmiina avaimet käteen -toimituksena.

– Me myös ylläpidämme ja päivitämme järjestelmää jatkuvasti niin, että se pysyy aina ajan tasalla esimerkiksi tilinpäätöstä säätelevien lakien ja standardien muuttuessa.

Clausionilla menee hyvin, kun asiakkaat ovat tyytyväisiä hankkimaansa ratkaisuun. Sitä varten yhtiö järjestää vuosittain tapahtumapäiviä, joilla asiakkaat pääsevät esittämään omia ajatuksiaan tuotteen kehittämiseksi.

– Haluamme kuunnella asiakkaidemme mielipiteitä ja mahdollisia toiveita uusista ominaisuuksista. Järjestelmän kehittäjänä meillä on myös oikeasti mahdollisuus reagoida toiveisiin ja suunnata kehitystyötämme niiden mukaisesti, Frank toteaa.

Talousohjaus kuntoon

  • FPM-järjestelmä on integroitu ratkaisu johdon laskentatoimeen ja konsernitilinpäätökseen.
  • Järjestelmää on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Sen käyttö on suunniteltu kevyeksi ja yksinkertaiseksi.
  • Käyttöönoton jälkeen asiakas voi halutessaan ylläpitää ja kehittää järjestelmää itsenäisesti.

 

Viljami Frank
Head of Sales
+358 44 263 7012
viljami.frank@clausion.com