Clausionin tuotekehitys:
Saumattomasti yhdessä eri puolilla maapalloa

Clausionin tuotekehitys:

Saumattomasti yhdessä eri puolilla maapalloa

Clausionin tuotekehitystä tehdään kahdessa maassa, mutta tiimit työskentelevät yhtenä kokonaisuutena yhteisiä prosesseja noudattaen.

Tuotekehitys alkaa, kun Suomen tuotehallinta valitsee tulevaan FPM-versioon toteutettavat ominaisuudet ja toiminnot.

”Intian ja Suomen tiimien tuoteomistajat työskentelevät tiiviisti yhdessä. He tekevät vaatimusten perusteella määritykset, jotka sitten esitellään kehitystiimille”, Senior Software Engineer Intian tiimistä selittää.

Tarkempaan suunnitteluun osallistuu koko kehitystiimi. Kun tulevan version sisältö on päätetty, työt jaetaan tiimien kesken. Kehitys- ja testaustiimit tekevät ylätason työ- ja aikatauluarviot ja suunnittelevat toteutuksen ja testauksen yksityiskohdat.

”Kaikki tiimiläiset osallistuvat aktiivisesti ominaisuuksien analysointiin. Meidän on ymmärrettävä myös liiketoiminnan tarpeet ja koko toiminnallisuus, ei ainoastaan tuotteen tekninen puoli.”

Uuden toiminnon tai ominaisuuden koodauksen jälkeen kehittäjät testaavat koodinsa yksikkötesteillä. Koodi myös katselmoidaan ennen kuin ominaisuus luovutetaan testaustiimille.

Suomen ja Intian kehitystiimeillä on samat vastuualueet ja tiimit noudattavat samoja prosesseja. Intian tiimeillä on päivittäinen statuspalaveri, johon Suomen tuotekehitysjohtaja, testauspäällikkö ja tuoteomistaja osallistuvat säännöllisesti. Palaverissa käydään läpi toteutettavina olevien toiminnallisuuksien sen hetkinen tila ja etsitään ratkaisuja mahdollisiin ongelmiin. Koko tuotekehitysyksikön yhteisissä kokouksissa kaikki tiimit kertovat ja näyttävät muille, mitä he ovat saaneet siihen mennessä valmiiksi.

”Tarvittaessa järjestämme lisäksi Suomen tiimin kanssa palavereja, joissa keskustelemme teknisistä tai prosessiasioista. Meillä saattaa myös olla kahdenkeskisiä palavereita Suomen kollegoiden kanssa, jos tarvitsemme esimerkiksi selvennystä johonkin työn alla olevaan ominaisuuteen tai bugiin liittyen.”

Clausionin ohjelmistokehittäjä tarvitsee vahvat tekniset taidot useissa teknologioissa, joita ovat esimerkiksi OOPS-käsitteet, Microsoftin teknologiat ja tietokanta- ja pilviteknologiat. Hyvä kehittäjä on lisäksi peräänantamaton ja haluaa oppia, ja hänellä positiivinen asenne ja hyvät vuorovaikutustaidot. Oma-aloitteisuus ja omien vahvuuksien ja heikkouksien tunteminen on myös tärkeää.

”Täytyy olla valmis kohtaamaan haasteita ja työskentelemään oman mukavuusalueensa ulkopuolella.”

Haasteellisinta Intian tiimiläisille on se, että Clausion kehittää suomalaista tuotetta. Monimutkaisten talousprosessien ymmärtäminen, kun samalla on pysyttävä teknologiamuutosten suhteen ajan tasalla, on vaativaa.

Parasta Clausionilla on mahdollisuus henkilökohtaiseen kehittymiseen ja työskentelyyn viimeisimpien teknologioiden parissa. Clausion muun muassa sponsoroi työntekijöidensä osallistumista ammatillisiin sertifikaattiohjelmiin.

Intiassa Clausion tarjoaa myös monia hyviä lisäetuja, joihin lukeutuvat muun muassa viisipäiväinen työviikko, joustavat työajat ja mahdollisuus etätyöskentelyyn, vakuutukset, verosäästöohjelma, hyvät lomaedut sekä säännölliset sosiaaliset tapahtumat ja kokoontumiset tiimiläisten kesken.

”Clausionilla on mahtava työilmapiiri ja avoin kulttuuri. Kaikki saavat ehdottaa parannuksia, ja organisaatio kannustaa tiimiläisiä esittämään innovatiivisia ideoita.”