Clausionin tuotekehityksen testaus:
Hyvällä testaajalla on ”testaajan mieli”

Clausionin tuotekehityksen testaus:

Hyvällä testaajalla on ”testaajan mieli”

Clausionin testausasiantuntijat osallistuvat tuotekehitysprojekteihin jo hyvin aikaisessa vaiheessa. Uusien tuoteominaisuuksien suunnittelu alkaa sillä, että tuotehallinta valitsee ja määrittelee toteutettavat ominaisuudet. Sen jälkeen ne esitellään tuotekehitystiimille – kehittäjille ja testaajille.

”Siinä vaiheessa ominaisuuksia aletaan käydä tarkemmin läpi yhdessä ja kaikki voivat tehdä ehdotuksia.”

Ketterässä ohjelmistokehityksessä suunnittelu jatkuu läpi projektin. Testaajien tehtävänä on varmistaa, että FPM-järjestelmään toteutetut toiminnot toimivat halutulla tavalla. Manuaalitestien suunnittelu alkaa jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa määrittelyjen perusteella. Kun kehittäjät aloittavat työnsä, testaajat ovat valmiina.

”Testaus alkaa heti, kun kehittäjät ovat saaneet jotain toteutettua ja jatkuu siihen asti, kun ominaisuus on kokonaan valmis.”

Testauksen aikanakin syntyy usein uusia ideoita, joiden pohjalta testisuunnitelmat tarkentuvat.

Kun kehittäjät siirtyvät toteuttamaan seuraavaa ominaisuutta, testaajat suunnittelevat ja tekevät sillä välin regressiotestejä, joilla varmistetaan, että vanhat ominaisuudet toimivat edelleen sen jälkeen, kun ohjelmaan on tehty muutoksia.

Clausionilla on tuotekehitystiimit Suomessa ja Intiassa, ja tuotehallinnan määrittelemät ominaisuudet jaetaan kulloinkin parhaaksi katsotulla tavalla tiimien tehtäväksi. Oleellista eroa testaajien tehtävissä ei maiden välillä ole.

”Testaustiimin vetäjä koordinoi yleiset asiat tiimien välillä, mutta me hoidamme itse yksittäiset käytännön asiat kollegoiden kanssa. Skypeä käytetään yhteydenpidossa paljon.”

Säännöllisissä tiimipalavereissa asioita käydään läpi koko porukalla.

Testaajan työ vaatii erilaisten testaustekniikoiden, testauksen periaatteiden ja työvälineiden tuntemusta ja osaamista. Työhön sisältyy paljon uuden oppimista teknologioiden ja työkalujen muuttuessa ja kehittyessä, mikä saattaa joskus tuntua hieman raskaalta, mutta on hyvä asia oman kehittymisen kannalta.

”Tässä työssä ei tule koskaan tunne, että osaa kaiken.”

Testaajan täytyy olla sitkeä ja periksiantamaton, osata priorisoida ja kyetä hahmottamaan kokonaisuuksia ja asioiden riippuvuussuhteita. On tärkeää pystyä valitsemaan kaikkein kriittisimmät asiat testattaviksi.

Oleellinen ominaisuus testaajalle on ”testaajan mieli”.

”Hyvä testaaja osaa ajatella outside the box eli käyttää mielikuvitusta sen suhteen, millä eri tavoilla tuotetta voi käyttää. Niin tuote tulee testattua myös muista kuin kaikkein itsestään selvimmistä näkökulmista.”

Haasteita testaajan työhön tuo ketterän ohjelmistokehityksen malli, jossa suunnitelmat muuttuvat usein matkan varrella. Ketterä malli on hyvä tapa tehdä ohjelmistokehitystä, mutta se myös tarkoittaa, että monimutkaiset toiminnot täytyy toisinaan opetella uudestaan toteutuksen muuttuessa.

Palkitsevinta testaajalle on, kun tuote saa hyvät tulokset asiakastyytyväisyyskyselyistä.

”Tuotetta tehdään asiakasta varten. Kun asiakas kokee, että tuotteesta on hänelle hyötyä ja sitä on helppo käyttää, se on meille paras kiitos.”

Päivittäisessä työssä löytyy toki pienempiäkin ilonaiheita.

”Se, että löytää bugin. Ei siitä pääse mihinkään, se on testaajalle onnistuminen.”