Clausionin konsultointi:
Mukavia projekteja laidasta laitaan

Clausionin konsultointi:

Mukavia projekteja laidasta laitaan

Clausionin konsultit työskentelevät asiakasrajapinnassa FPM:n käyttöönottoprojekteissa. Projektien kirjo on laaja. Clausionin asiakaskunnasta löytyy eläkevakuutusyhtiöitä, pankkeja, kaupunkeja ja kuntia, suuria kansainvälisiä pörssiyrityksiä ja pieniä kotimaisia yrityksiä toimialasta riippumatta.

”Meillä on paljon mukavia, vaihtelevia projekteja. Tyypillistä projektia ei oikeastaan ole, jokainen projekti ja asiakasympäristö on erilainen”, Clausionin konsultti kertoo.

Asiakasprojekti saattaa sisältää vain yhden osa-alueen, esimerkiksi jonkin uuden toiminnallisuuden käyttöönoton, tai koko järjestelmän pystytyksen. Suuret projektit saatetaan myös vaiheistaa niin, että kokonaisuus toteutetaan pienemmissä osissa.

”Projektien kesto voi vaihdella viikosta jopa pariin vuoteen.”

Projektit alkavat pari päivää kestävällä määrittelyvaiheella, jossa käydään asiakkaan tarpeet ja prosessit yksityiskohtaisesti läpi sekä määritellään projektin laajuus ja tavoite. Määrittelyvaiheesta syntyy ratkaisukuvausdokumentti, jonka perusteella projektia ryhdytään toteuttamaan.

Toteutusvaihe tapahtuu yhteistyössä asiakkaan kanssa. Clausionin konsultti toimii asiakkaan apuna sisältöasioissa ja luo järjestelmään tarvittavat toiminnallisuudet. Yleensä konsultit ovat erikoistuneet johonkin osa-alueeseen: sisäiseen laskentaan, konsernitilinpäätökseen, liittymiin tai näiden yhdistelmiin. Projektin koosta ja tyypistä riippuen projektiin osallistuu 1-4 konsulttia.

Toteutusvaiheeseen kuuluu myös asiakkaan perehdyttäminen järjestelmän käyttöön. Lopuksi toteutus testataan ja validoidaan esimerkiksi syöttämällä vanha budjetti järjestelmään. Viimeistelyjen ja korjausten jälkeen projekti päätetään ja vastuu siirtyy asiakkaalle. Projektin päättymisen jälkeen asiakas saa apua Clausionin asiakastuesta sekä käyttöönottoprojektissa mukana olleilta konsulteilta.

Vaikka kahta samanlaista projektia ei ole, yleensä jokaisessa projektissa on jossain vaiheessa aikataulupaineita.

”Toinen tyypillinen haaste on ympäristön suunnittelu niin, että se toimii hyvin kaikille erityyppisille käyttäjille.”

Palkitsevinta on, kun projekti saadaan onnistuneesti päätökseen ja asiakas on tyytyväinen.

Sisäisen laskennan konsultin kiireisintä aikaa on loka-joulukuu, jolloin yrityksissä suunnitellaan seuraavan vuoden budjetteja. Konsernitilinpäätöskonsultin sesonkiaika puolestaan on tammi-huhtikuussa. Suurin osa Clausionin konsultin työajasta kuluu asiakasprojekteissa työskennellessä, mutta säännöllisesti vietetään myös ”toimistopäiviä” omalla toimistolla.

”Toimistopäivinä hoidetaan sekalaisia asioita. Vastataan kyselyihin, autetaan kollegoja ja selvitellään avoimia asioita.”

Konsultit tekevät yhteistyötä lähes koko Clausionin kanssa. Tuotekehitys auttaa ongelmien selvittelyssä, konsultit tukevat toisiaan tarvittaessa, ja myynnin kanssa koordinoidaan asiakkaiden lisätarpeita.

Konsultin työ vaatii vahvaa talouspuolen osaamista, esimerkiksi kirjanpitokäytäntöjen tuntemista. Myös tekninen osaaminen on tärkeää etenkin liittymäkonsultille. Kärsivällisyys, sitkeys, paineensietokyky sekä kyky joustaa ja sopeutua muutoksiin ovat tärkeitä ominaisuuksia työssä, jossa haasteet ovat enemmin sääntö kuin poikkeus.

”Aika harvoin tulee vastaan yksinkertaisia ympäristöjä. Aina tulee yllätyksiä.”

Asiakkailla konsultit tekevät yhteistyötä monien eri tahojen, muun muassa controllereiden, talousjohtajien ja IT-osastojen, kanssa. Kommunikointi- ja ihmissuhdetaidot nousevat tärkeään rooliin.

”Oikeastaan kaikkein tärkeintä tässä työssä on kyky selittää asiat ymmärrettävästi eri näkökulmista eri sidosryhmille.”