tie 2022 eteenpäin

Taloussuunnittelu nextille levelille vuonna 2022

Tässä vaiheessa vuotta budjetit ovat monessa organisaatiossa paketissa. Osa kuitenkin pakertaa edelleen toimiston hämärässä ottaakseen kaiken irti talousosaston suuresta tähtihetkestä. Näinhän ei tarvitsisi olla sillä aina voi vetää ässän hihasta. Maailma ei ole kuitenkaan vielä valmis, kun budjetit on tehty ja ennusteet päivitetty. Rooma ei rakentunut hetkessä eikä kaikkea kehitystyötä saada tehtyä kerralla, mutta seuraavassa aiheita, joista pitää vähintäänkin puhua ensi vuonna.

Siitä puhuttiin julkisuudessa vuonna 2018, lisää 2019 ja – sattuneesta syystä – vielä enemmän vuonna 2020. Kuluneena vuonna 2021 asiasta puhuttiin jo asiakkaiden kanssa, mutta konkretiaa syntyi lopulta vähemmän kuin olisin kuvitellut. Kyseessä on tietysti skenaariot.

Valmiiksi mietityt skenaariot nopeuttavat päätöksentekoa toimintaympäristön muuttuessa, sekä auttavat päätöksenteossa, kun mahdollisten päätösten vaikutukset on hahmoteltu etukäteen.

Skenaariosuunnitteluun ei ole yhtä oikeaa tapaa. Alkuun pääsee yrittämällä tunnistaa tärkeimmät toimintaan vaikuttavat skenaariot, joilla on ainakin kohtalainen mahdollisuus toteutua. Kuten monessa muussakin asiassa itse prosessin omaksuminen on tärkeämpää kuin väline, jolla se tehdään. Kuitenkin, kun puhutaan taloustiedosta, on järkevää tallettaa myös eri skenaarioihin liittyvä data samana järjestelmään missä muukin suunnittelu tapahtuu.

Vaikka talousluvut kaikkia kiinnostaakin, eurot ei synny tyhjästä vaan tarvitaan toimintaa. Oletteko jo vuosikaudet suunnitelleet myyntinne ajuripohjaisesti lähtien kertyneistä liideistä, miettineet poistoja olemassa olevien ja uusien investointien kautta, tai suunnitelleet palkat henkilötasolla? Onneksi olkoon, olette silloin jo mukana ”laajennetun suunnittelun” maailmassa. Jos taas vastaus on ei, on aika tutustua termiin xP&A eli Extended Planning & Analysis (vaihtoehtoisesti termeihin ”Integrated Planning” tai suppeammin ”Integrated Business Planning”).
Termi xP&A itsessään on Gartnerin lanseeraama ja melko tuore, mutta asia on ollut olemassa jo pitkään.

xP&A
kuva: xP&A

Talousosasto ei ole suinkaan ainut osasto, joka tekee suunnittelua, mutta toiminnan suunnittelua ei ole aina mielletty asiaksi, joka pitäisi yhdistää talouden suunnitelmiin ja tavoitteisiin. Talouden suunnittelun ja toiminnan suunnittelun tulisi kulkea käsi kädessä, joten pitäisikö tiedot löytyä samasta järjestelmästä? Tämä lisää talousdatan läpinäkyvyyttä, kun talouden luvuista voidaan porautua suoraan toiminnan suunnitteluun. Tämä tuo yleensä myös ryhtiä toiminnan suunnitteluun, kun suunnitelmat pohjautuvat eri taitotasoilla luotujen erilaisten Excelien sijaan keskitetysti hallittuun tiedon syöttöön. Tämä ei tarkoita, että Exceleistä pitää täysin luopua, mutta suunnittelujärjestelmän tuoma tietomalli varmistaa, että lukuihin voi luottaa.

Kolmas teema, joka on edelleen kuuma aihe vuonna 2022 on automaatio. Olemme tilanteessa, jossa teknologia ei rajoita automaation kehittämistä. Tärkeämpää onkin löytää kohteet, joita voi ja kannattaa automatisoida. Elämme muuttuvassa maailmassa, missä kaikki – siis ihan kaikki – asiat muuttuvat. Jotkin nopeammin, toiset taas niin hitaasti, ettei muutosta huomaa. Siksi on tärkeää aika ajoin pysähtyä tarkastelemaan asioita ikään kuin ulkoapäin. Voit löytää prosessin, jota ei kannattanut automatisoida vuonna 2019, mutta onko tilanne edelleen sama? Automaatiosta on puhuttu vuosikaudet, mutta edelleen vain pieni potentiaali siitä on valjastettu talouden käyttöön.

Vuosi 2022 tulee sisältämään paljon yllätyksiä. Varmaa on vain, että vauhti kiihtyy. Miettimällä valmiiksi erilaisia skenaarioita mitä voi tapahtua, olet valmiimpi reagoimaan tuleviin muutoksiin. Automaatioasteen nostamisella taas jää aikaa talouden suunnittelujärjestelmän kehittämiseksi täysiveriseksi toiminnan suunnittelujärjestelmäksi, jonka avulla saat aikaan lukuja, joihin voit luottaa!

Henri Latvanen kuva

Kirjoittaja: Henri Latvanen, Head of Product Management, Clausion

Henrillä on yli 20 vuoden kokemus yritysten suunnittelujärjestelmien parista niin konsultoinnissa kuin tuotehallinnan parissa. Uusien teknologioiden ja toimintatapojen seuranta ja hyödyntäminen on erityisen lähellä Henrin sydäntä.