Taloussuunnittelun ikuisuusaihe – miten sen saa aidosti rullaamaan

Siitä on puhuttu ainakin 10-15 vuotta. Rullaava ennustaminen tekee talouden suunnittelusta joustavampaa, nopeampaa, automaattisempaa, suunnitelmallisempaa ja reaaliaikaisempaa. Sitähän kaikki haluavat nopealiikkeisessä maailmassa. Kun asiat muuttuvat kuukausittain, viikoittain, jopa päivittäin, budjetti on hetkessä vanhentunutta tietoa.

Itse asiassa koko budjetin käsite alkaa jo olla vanha. Katse on suunnattava pidemmälle tulevaisuuteen.

Rullaava ennustaminen ja miksi sitä ei tehdä, vaikka siitä puhutaan?

Tällä hetkellä tuskin puolet yrityksistä tekee rullaavaa ennustamista aidosti. Jollain tasolla rullaava ennustaminen saattaa olla käytössä. Yritys ehkä tekee myyntibudjettinsa rullaavasti, mutta ei koko suunnittelua. Aidossa rullaavassa ennustamisessa kuitenkin pitäisi katsoa koko yrityksen liiketoimintaa eteenpäin, mukaan lukien tulos sekä tarvittaessa tase ja kassavirta.

Tekisikö mielesi paeta Suomen ankeimpana aikana jonnekin, minne aurinko paistaa? Mutta eihän se onnistu. Ei lokakuussa voi lomailla, silloin tehdään budjettia.

Rullaava ennustaminen tarjoaa joustavuutta perinteisiin budjetoinnin prosesseihin verrattuna. Ei ole pakko olla töissä kiinni koko syksyä. Voit päivittää ennusteen joustavasti ennen suunnittelukierrosta, heittää tuulessa rikkoutuneen sateenvarjon roskakoriin ja ottaa suunnan aurinkoon.

Hyvin laadittu rullaava ennuste ei ole sidottu nykyhetkeen tai tiettyyn ajanjaksoon. Käytettävissäsi on aina reaaliaikainen tieto, eikä budjettia ei tarvitse tehdä erikseen, vaan yksistä luvuista voit halutessasi ottaa budjettinäkymän talteen.

Rullaava ennustaminen myös antaa tulevaisuuden trendeihin näkyvyyden, jollaista perinteisellä budjettisuunnittelulla ei saa. Tämä mahdollistaa strategisen ajattelun ja sitouttaa liiketoiminnan suunnitteluun. Ennustamisesta tulee työkalu kaikille, ei vain johdolle.

Jos rullaavan ennustaminen hyödyt ovat selvät, miksi siitä yhä vain puhutaan sen sijaan, että se olisi jo taloussuunnittelun arkipäivää?

Koska aina on tehty näin

Kun on totuttu tekemään asiat vuosikymmenten ajan yhdellä tavalla, siirtyminen toisenlaiseen ajattelumalliin vaatii paljon. On vaikeampaa muuttaa vakiintunutta toimintatapaa kuin lähteä tekemään uudella tavalla. Siksi rullaavaa ennustamista tehdäänkin enemmän pienissä, moderneissa organisaatioissa kuin pitkäikäisissä ja suurissa.

Lukujen käsittely on talousosaston asia

Vanhoissa, suurissa organisaatioissa lukujen käsittelyn ajatellaan usein kuuluvan vain talousosastolle. Rullaava ennustaminen ei istu tähän ajatusmalliin. Rullaavasta ennustamisesta ei saada täyttä hyötyä irti, jos koko organisaatio ei ole siinä mukana.

Minä vs. muut

Perinteisesti tuijotetaan vain oman yksikön lukuja. Verrataan kuukausittain toteumaa budjettiin ja pyritään toteuttamaan omat sovitut tavoitteet. Näkymää konsernitasolle ei ole, eikä sillä ole merkitystä. Kunhan meillä menee hyvin. Mitä se minulle kuuluu, jos muualla organisaatiossa menee huonosti?

Minkä täytyy muuttua, jotta aito rullaava ennustaminen olisi mahdollista?

1. Koko organisaatio omaksuu uuden ajattelutavan.

Uuden järjestelmän käyttöönotto tai hyvin mallinnettu prosessimuutos eivät yksin riitä. Yhden tai kahden ihmisen tahtotila ei riitä. Pohjimmainen tahto ja perusta muutokseen täytyy olla liiketoiminnassa ja erityisesti johdolla. Vasta kun koko organisaatio on sitoutunut suunnitelmalliseen kokonaiskuvan parantamiseen, rullaava ennustaminen voi toimia aidosti.

Aidossa rullaavassa ennustamisessa keskiössä ovat siis ihmiset ja uusi ajattelutapa. Jokaisen on nähtävä merkityksensä laajemmassa kokonaisuudessa. Jos asioita tehdään vain muita varten eikä niillä nähdä arvoa itselle, lopputulos on harvoin priimaa. Siksi jokaisen on ymmärrettävä, miten rullaava ennustaminen tulee hyödyttämään kaikkia.

2. Vuosiajattelu heitetään romukoppaan.

Organisaation on päästettävä irti rajatuista ajanjaksoista ja siirryttävä reaaliaikaisen, jatkuvasti saatavilla olevan tiedon pariin. On oleellista ymmärtää, että ennustaminen ei ole budjetin muuttamista.

Kynnyksenä muutokseen on usein se, että budjetti halutaan tarkalla tasolla. Budjetin laatiminen vaatii paljon työtä, ja näennäisesti rullaava ennuste moninkertaistaa tuon työn. Mutta on kyettävä ajattelemaan pitkällä aikavälillä – kun iso työ on kerran tehty, jatkossa ennusteita päivitetään useammin, mutta vain tarpeellisilta osin. Säännölliset isot ponnistukset jäävät historiaan.

3. Sitoudutaan pitkään prosessiin.

Kun perinteisestä budjetoinnista siirrytään rullaavaan ennustamiseen, kyse on perustavanlaatuisesta muutoksesta. Laiturin päästä ei kannata noin vain hypätä, vaan ensin on tärkeää suunnitella, mitä tehdään ja miten se toteutetaan. On myös hyväksyttävä, että tulokset eivät ole nähtävissä hetkessä, vaan saattaa kestää pitkäänkin ennen kuin rullaava ennustaminen aidosti toimii.

Haluatko selvittää, mitä rullaavan ennustamisen käyttöönotto sinun organisaatiossasi käytännössä vaatisi?

Ota yhteyttä, niin autamme sinua mielellämme!

Jaakko Laurila
Chief Sales and Marketing Officer
+358 40 848 2911
jaakko.laurila@clausion.com