Miltä näyttävät suutarin lapsen kengät?

Kokoonnuimme joulukuussa asiakkaidemme kanssa Clausionin toimistolle perinteiseen User Group Forumiin. User Group Forum -tapahtumissamme jaamme vinkkejä konsernitilinpäätöksen ja sisäisen laskennan ajankohtaisiin aiheisiin, keskustelemme Clausionin tulevaisuuden suunnitelmista, otamme vastaan palautetta ja vastaamme asiakkaiden kysymyksiin.

Tapahtumissamme on tyypillisesti esitelty myös jokin asiakastapaus ja esimerkki Clausion Financial Performance Management (FPM) -järjestelmän käytöstä. Tällä kertaa tarkastimme suutarin lapsen kengät, eli Clausionin toimitusjohtaja Tomi Lod kertoi, miten Clausion hoitaa oman taloushallintonsa ja miksi nykyiseen ratkaisuun on päädytty.

Clausionin toimintaympäristö ja taloushallintaorganisaatio

Clausion toimii ”minikonserniympäristössä”, jossa on kolme yhtiötä: Clausion International Oy, Clausion Oy ja edellisten omistama tytäryhtiö Clausion India Private Limited. Henkilöstöä konsernissa on yhteensä noin 70 henkilöä.

Clausionin talousprosessi Clausion Cloud FPM -ympäristössä

Kun Clausionin talousprosessia ja -ympäristöä alettiin suunnitella, lähtökohtana oli muutama perusperiaate:

Näiden periaatteiden pohjalta Clausionin talousprosessi ja -ympäristö on rakentunut seuraavanlaiseksi:

Clausion FPM:ssä tehdään johdon raportointi ja raportoidaan konsernin luvut – osakkeenomistajien ja hallitusraportit, tase, rahavirta, lainan kovenanttilaskelmat, avoimet saatavat ja velat. Clausionilla on FPM-ympäristössään käytössä Clausionin oman tarjoaman IFRS-pakettiratkaisu, jonka pohjalta raportit ja laskelmat on suurimmaksi osaksi tehty. Lisäksi tehdään ad hoc -raportointia Clausion FPM Dynamic Reporting -lisäominaisuudella.

Toimitusjohtajan toivelaari

Toimitusjohtamme on aktiivinen Clausion FPM -käyttäjä ja ahkera palautteen antaja, eikä Tomi puheenvuoronsa lopuksi malttanut olla esittämättä muutamia toiveita. Vuoden 2019 pukinkonttiin niitä ei vielä ehditty toteuttaa, mutta Clausionin kuuliaiset tontut kirjasivat toiveet muistiin. Osa Toimin esittämistä toiveista on tuotekehitystoiveita ohjelman kehittämiseen, osa on mahdollista toteuttaa Clausionin osaavien konsulttien avustuksella.