konsernitilinpäätöksen teko

Miltä konsernitilinpäätöksen tulevaisuus näyttää?

Clausion järjesti alkusyksystä vuotuisen Konsernitilinpäätös tapahtuman, jossa otettiin katsaus menneiden kuukausien tapahtumiin ja pohdittiin, miltä lähitulevaisuus konsernitilinpäättäjille näyttää. Päivän aikana kuultiin useita mielenkiintoisia puheenvuoroja toimialan kivenkovilta ammattilaisilta.

Ei pelkkiä numeroita

Mihin suuntaan konsernitilinpäätös ja raportointi ovat menossa seuraavan parin vuoden aikana – mitä taloushallinnon ammattilaiset itse ajattelevat?

Tänä päivänä ei enää riitä, että yrityksellä on numerot hallussa, vaan oman painoarvonsa raportointiin on tuonut vastuullisuusraportoinnin näkökulma. Automaatio on osittain helpottanut ns. perusraportointia, mutta koska lisätietoa numeroiden ulkopuolelta tulee antaa jatkuvasti enemmän ja tilinpäätöksistä tulee tehdä entistä avoimempia, kokonaistyömäärä ei ole helpottunut. Esimerkiksi ESEF-raportointistandardien myötä ollaan menossa oikeaan suuntaan, jotta raportointia voitaisiin tehdä nopeammin ja paremmin. Kaikessa raportoinnin muutoksessa taustalla on, että sijoittajia voitaisiin palvella entistä paremmin. Tämän vuoksi myös ei-taloudellisista asioista, kuten yhteiskuntavastuusta, tulee tilinpäätöksessä kertoa entistä kattavammin.

ESEF:in myötä tilinpäätökset tullaan saamaan helpommin vertailtaviksi. Haastavaa tämän ulkopuolella on ei-numeerisen raportoinnin osalta vertailukelpoisuus – tai oikeastaan sen puute. Asiantuntijat pohtivat miten esimerkiksi ympäristöraportointiin saataisiin yhteneväisiä raportointitapoja, kun tieto ei ole numeerista? Yhtä mieltä ollaan siitä, että läpinäkyvyys korostuu tulevaisuudessa, ei ainoastaan sijoittajia kohtaan.

Tekoäly vai apuäly?

Yritykset pyrkivät kuukausiraportoinnista kohti reaaliaikaista raportointia, jolloin asiantuntijoilta vaaditaan erilaista osaamista kuin aiemmin. On selvää, että kun peruslaskentaa saadaan automatisoitua, saadaan myös kustannussäästöjä. Teknologiaa ja työkaluja on, ja niitä tarvitaan työn sujuvoittamiseksi.

Oli toimiala mikä tahansa, tekoäly on ollut kaikkien huulilla viime vuodet. Tekoäly ja automaatio tulevat varmasti jatkossa vielä entistä suurempaan rooliin erityisesti rutiininomaisissa tehtävissä, kuten konsolidoinnissa. Sen sijaan on epätodennäköistä, että tulkitseminen ja johdon selittäminen karkaisi vielä tekoälyn hoidettavaksi – ehkä juuri siksi tällä hetkellä voitaisiinkin puhua apuälystä.

Haluatko kuulla, mitä muuta tapahtumassa puhuttiin? Tilaa tallenne jälkikäteen katseltavaksi oman työpöytäsi rauhassa.