Kuka tuntee Clausionin?

Clausion tilasi alkuvuodesta 2019 tutkimuksen, jolla selvitettiin suomalaisten yritysten ja julkisyhteisöjen päättäjien näkemystä nykypäivän taloushallinnon roolista sekä käytännön motiiveja ja kriteerejä valittaessa taloushallinnon ohjelmistotoimittajaa ja ohjelmistoja. Tutkimuksessa kartoitettiin myös kokemusta taloushallinnon ohjelmistoista painottuen yrityksen suunnitteluun ja raportointiin sekä konsernilaskentaan liittyviin ohjelmistoihin.

Miten haaveet ja tosielämän realiteetit kohtasivat vastauksissa? Kuka voitti tunnetuimman ohjelmiston tittelin? Olivatko lopputulokset odotettavissa vai löytyikö yllätyksiä? Entä miten tutkimuksen tulokset vastaavat omia näkemyksiäsi?

Haaveet vs. tosielämä

Tutkimuksesta selvisi, että toiveet saattavat olla hyvinkin erilaisia verrattuna realistisempaan näkökulmaan – ja myös keskenään ristiriidassa.

Asennetasolla yrityksen kokoluokasta riippumatta ylivoimaisesti keskeisimpänä ja tärkeimpänä asiana pidettiin sitä, että taloushallinto tukee johtamista. Käytännön valintakriteereissä ”Järjestelmä palvelee yrityksen johtamista” oli kuitenkin tärkeysjärjestyksessä vasta sijalla 7. Samoin ”Tekoäly- ja robotiikkakyvykkyydet” oli toivelistan kärkikahinoissa sijalla 7, mutta tosielämän kriteereissä ainakin kierroksen kärkeä jäljessä, sijalla 22.

Yllätyksen tarjosi pilvipalvelu. Pilvipalvelusta haaveili vain kolmannes vastaajista, ja yhteensä viidennes vastaajista halusi nimenomaan säilyttää taloushallinnon ohjelmistot oman tai palveluntarjoajansa hallussa eikä ollut valmis ostamaan ohjelmistoja pilvipalveluina. Valintakriteereissä pilvipalvelu löytyi vasta sijalta 25. Käytännössä siis ainoastaan alle kolmannes pitää pilvipalveluna toimittamista merkittävänä valintakriteerinä.

Koska toivelistalta sai valita mitä halusi, samaan aikaan olikin toivottu sekä edelläkävijyyttä tekoälyn ja robotiikan saralla että koeteltuihin teknologioihin perustuvia ratkaisuja. Samoin haluttiin mahdollisimman pitkälle standardoitu ratkaisu samalla kun taloushallinnon ratkaisun kuitenkin toivottiin olevan pitkälle räätälöity yrityksen tarpeisiin.

Kun piti oikeasti valita, viiden kärkeen nousivat seuraavat kriteerit:

Kummajainen kärjessä

Kokemus ohjelmistoista oli kauttaaltaan riippuvainen vastaajan yrityksen kokoluokasta. Oletettavasti suurempien yritysten vastaajilla on pidempi virkaikä ja kokemusta työskentelystä useammassa yrityksessä, jolloin on ehditty toimia erilaisten ohjelmistojen parissa. Suuremmissa yrityksissä on myös todennäköisesti valintoja tehtäessä mahdollisuus kartoittaa laajempaa joukkoa ohjelmistoja.

Tulosten perusteella pitkään markkinoilla olleet nimet muistetaan hyvin, vaikka ohjelmiston nimi tai toimittaja olisi vaihtunut joskus useaankin kertaan. Tunnetuimpien taloushallinnon ohjelmistojen joukossa tietyistä ohjelmistoista oli kokemusta kaikissa vastaajayritysten kokoluokissa. Näitä olivat Basware BP/GC/FPM, Visma Wintime Suite ja SAP. Tietyt ohjelmistot sen sijaan olivat selvästi tunnetumpia suuremman liikevaihtoluokan yrityksissä. Näihin kuuluivat IBM Cognos, Hyperion Financial Management, MS Dynamics AX ja QlikView Jedox.

Vastaajien joukossa selvästi eniten kokemusta oli tuotteista Basware FPM, GC ja BP. Kyselyssä oli tarjolla myös vastaava tuotekokonaisuus ”Clausion FPM/GC/BP”, joka puolestaan ei ollut tunnettu.

Tämähän meitä Clausionilla vähän harmittaa, vaikka ymmärrämmekin, että pitkän historiansa vuoksi ohjelmistomme saatetaan tuntea edellisen sukupolven tuotteista edellisen omistajan brändillä. Lohduttaudumme sillä, että vastaava ilmiö koskee todennäköisesti myös IBM Cognosta – vastaajat tunnistavat ohjelmiston IBM Cognos, mutta eivät IBM Planning Analytics tai TM1 -tuotteita.

Clausionin nykyisestä FPM-ratkaisusta tai sen edeltäjistä on vanhalla Basware-brändillä myös muihin ohjelmistoihin verrattuna poikkeuksellisesti kokemusta kauttaaltaan vastaajan organisaation liikevaihtoluokasta riippumatta. Tämä ehkä johtuu hyvin vahvasta toimialariippumattomuudesta – siitä, että Clausionin tuotteet sopivat niin pörssiyrityksille, julkisoikeudellisille yhtiöille, järjestöille kuin kuntatoimijoillekin. Tai kenties syynä ovat ohjelmistojemme vahvat konsernitilinpäätöslaskennan tuoteominaisuudet, jotka ovat tyypillisesti tunnetumpia suuremmissa yrityksissä.


Tutkimuksen toteutus

Tutkimus oli Clausion Oy:n tilaama ja sen käytännön toteutuksesta vastasi Corefiner Oy.

Tutkimuksen kohderyhmänä oli n. 1600 suurimman suomalaisen organisaation talousjohto. Kyselyyn vastasi 231 henkilöä ja vastausaktiivisuus oli 17,5 %, mitä voidaan pitää tutkimuksen kohderyhmä huomioon ottaen erinomaisena.

Tutkimukseen vastanneista henkilöistä suurin osa (69 %) työskenteli yrityksessä, joka toimii pääsääntöisesti ainoastaan kotimaan markkinoilla. Lähes neljännes (23 %) vastaajista työskenteli yrityksessä, jonka pääkonttori on Suomessa, mutta yritys toimii joko muutamalla tai usealla kansainvälisellä markkinalla tai täysin globaalisti. Yksityisten osakeyhtiöiden (51 %) sekä pörssiyritysten (10 %) lisäksi merkittävä osa vastaajista (34 %) työskenteli julkishallinnon organisaatioissa.