Clausionin konsernitilinpäätös­konsultti apuna tilinpäätöksen suossa

Vuodenvaihde ja vuoden ensimmäiset kuukaudet ovat tilinpäätösten tekijöille hektistä aikaa. Monella on apuna työssään Clausion FPM -järjestelmä – ja kultaakin kalliimmat Clausionin konsultit. Blogissamme Clausionin konsernitilinpäätöskonsultti raottaa verhoa tilinpäätöksen tekijän sparrauskumppanin puolelle – lue millaista Clausionin konsultin työ on ja millä eri tavoilla voimme auttaa asiakkaitamme pääsemään kunnialla ylös tilinpäätöksen suosta.

Tilinpäätöksen aikaan meillä konsernitilinpäätöskonsulteilla on vientiä kuin lauantaitansseissa ennen vanhaan. Monesti tukipäivät on buukattu jo kuukausia etukäteen ja kalenterit ovat täynnä. Suurin sesonki on tammi-helmikuu, sen jälkeen tilanne rauhoittuu tilinpäätösten osalta.

Tyypillisimmin meitä pyydetään apuun harvoin tehtävien järjestelmäasioiden tueksi (esim. vuoden vaihteen rutiinit ja alkusaldosiirrot), kun asiakas ei ole varma, miten tulisi toimia. Toinen yleinen aihe ovat yritysjärjestelyt. Viimeistään tilinpäätöksessä tulee eteen se, että yritysjärjestelyjen vaikutukset konsernissa tulee käsitellä. Jos tämä ei ole asiakkaalle perustekemistä, usein asiakas haluaa konsultin tuekseen. Myös rahavirtaan liittyvissä asioissa tulee paljon kysymyksiä.

Virheen ja erojen etsintä on usein konsernitilipäätöksen perustyötä ja tuttua siksi myös konsulteille – miksi oma pääoma ei juokse tai miksi sisäiset erät eivät eliminoidu konsernitasolla. Vaikka konsultti ei tunnekaan asiakkaan lukuja, meidän on mahdollista löytää Clausion FPM:n kautta syyt eroille. Siitä asiakas voi sitten jatkaa tutkimista varsinaisen kirjanpitojärjestelmän puolella.

Clausionin konsultit pystyvät auttamaan hyvin monenlaisissa kysymyksissä, ei pelkästään Clausion FPM -järjestelmää koskevissa. Tarvittaessa onnistuu vaikka koko tilinpäätöksen laatiminen asiakkaalle.

Clausionin konsernitilinpäätöskonsulteilla on käytännön kokemusta konsernitilinpäätösten laadinnasta. Lisäksi konsultointityössä näkee suuren määrän erilaisia yrityksiä, erilaisia tapoja tehdä tilinpäätöksiä ja erilaisia toteutuksia Clausion FPM -järjestelmästä. Näin voimme poimia parhaita käytäntöjä muillekin vinkattavaksi. Ja koska konsultointitarve kohdistuu usein juuri vaikeimpiin asioihin, konsulteille kertyy niistä laajaa ja monipuolista kokemusta.

Pystymme siis auttamaan hyvinkin monenlaisissa kysymyksissä, vaikka ne eivät olisikaan suoraan sidoksissa pelkästään Clausion FPM:n toiminnallisuuksiin. Joskus konsultti on laatinut koko tilinpäätöksenkin asiakkaalle.

Kannattaa ennakoida ja varata konsulttien tukipäivät ajoissa, sillä konsulttien kalenterit täyttyvät tilinpäätösaikaan nopeasti.

Mahtavaa on myös se, että saamme tukea kollegoilta tarvittaessa. Koska meillä kaikilla konsernitilinpäätöskonsulteilla on hieman erilainen tausta ja erilaiset asiakkaat, aina saa apua, jos oma osaaminen ei riitä. Konsulttikollegojen lisäksi Clausionin tuotekehityksestä ja asiakastuesta löytyy timanttista osaamista. Teknisissä haasteissa asiakastuki pystyy usein auttamaan asiakkaalla paikan päälläkin olevaa konsulttia esim. Skypen kautta.

Me konsultit haluamme auttaa jokaista asiakastamme, mutta kiireaikaan voi olla haastavaa mahduttaa viime hetken tarpeita kalenteriin. Siksi asiakkaan on hyvä pyrkiä tunnistamaan tukitarpeensa ajoissa ja varata päivät hyvissä ajoin. Toki konsultit ovat akuutissa tilanteessa valmiita myös joustamaan, mutta vuorokaudessa on silti vain rajallinen määrä tunteja.

Asiakkaan onnistuminen on konsultille tärkeää.

Verrattuna entiseen elämääni, jossa olin tilinpäätösvastuussa, konsultin työ on aikatauluiltaan vapaampaa. Toki vastuutkin ovat erilaiset. Tässä työssä pääsee haastamaan itseään, pohtimaan vähän erikoisempia asioita ja auttamaan asiakasta. Siitä saa itsekin onnistumisen tunteita.

Vaikka emme olekaan vastuussa asiakkaan lukujen oikeellisuudesta tai tilinpäätöksen onnistumisesta, haluamme, että asiakkaamme saavat tilinpäätöksensä kasaan – ja mieluiten aikataulussa. Aina niistä omistaan kuitenkin kantaa vähän huolta. Kyllä minä ainakin seuraan, milloin asiakkaat ovat julkaisseet tilinpäätöksensä ja oliko se suunnilleen suunnitellussa aikataulussa, eli onnistuimmeko me.

Clausion Financial Performance Management —
Ratkaisu kokonaisvaltaiseen talousohjaukseen