Maapallo valtameressä

ESG on tullut jäädäkseen – Miten yritykset voivat sopeutua?

Oli aika, jolloin yritykset tuottivat tavaroita ja palveluita kuluttajille, joilla useimmissa tapauksissa oli vain vähän tai todennäköisemmin olematon määrä tietoa siitä, miltä tuotannon takana olevat asiat näyttivät.

He yksinkertaisesti ostivat auton, astianpesukoneen tai radion ilman huolen häivää eivätkä tuhlanneet ajatusta yrityksen toimintaan ennen kuin oli seuraavan oston aika.

Tänä päivänä tilanne on toinen.

Digitaalisen aikakauden tuoma läpinäkyvyys on lisännyt tietoa siitä, miten yritys harjoittaa liiketoimintaansa ja mitä jälkiä sillä on planeetalle, yhteiskunnalle ja yksilölle.

Yhdessä lisääntyneen tietoisuuden kanssa ympäristö-, monimuotoisuus- ja työympäristökysymyksistä, yrityksiltä on alettu odottaa, että he avoimesti kertovat miten he menettelevät asian kanssa ja mitä toimenpiteitä tekevät kestävämmän tulevaisuuden takaamiseksi.

Yhä useammat kuluttajat haluavat tietää, että heidän ostamansa on tuotettu kestävällä tavalla, jolla ei ole kielteisiä vaikutuksia planeetalle tai tuotannossa mukana oleville ihmisille.

Näistä uusista markkinaolosuhteista ESG-raportoinnista on tullut keskeinen asiakokonaisuus, ja sillä ennustetaan olevan entistä suurempi rooli tulevina vuosina.

ESG on lyhenne sanoista Environmental (ympäristö), Social (sosiaalinen) and Governance (yritys).

Tarkastellaan tarkemmin, mitä kriteerit pitävät sisällään: 

Ympäristö
Ympäristövastuulla tarkastellaan yrityksen energiankäyttöä ja sitä, kuinka he käsittelevät aiheuttamaansa hiilijalanjälkeä. Huomioon otettavia tekijöitä ovat esimerkiksi hiilidioksidipäästöt, jätehuolto, ilman ja veden laatu sekä biologinen monimuotoisuus.

Sosiaalinen
Sosiaalinen vastuu korostaa, miltä yrityskulttuuri näyttää ja kuinka kyseinen yritys kohtelee työntekijöitään. Se nostaa esiin kysymyksiä, jotka liittyvät sukupuoleen, monimuotoisuuteen, työoloihin, ihmisoikeuksiin ja muuhun.

Yritys
Yritysvastuu kuvaa sitä, kuinka yritystä johdetaan sisäisesti työntekijöiden, osakkeenomistajien ja yhteiskunnan hyödyksi pitkällä aikavälillä.

Vaikuttavia tekijöitä tässä ovat yrityksen hallituksen kokoonpano, johdon palkkiot sekä lahjontaan, korruptioon ja verotukseen liittyvät asiat.

Yhdessä nämä kohdat antavat viitteen siitä, kuinka yritys pärjää sosiaalisen ja ympäristön kestävän kehityksen näkökulmasta.

Miten ESG vaikuttaa yrityksiin?

Vastuullinen ja kestävä toiminta, joita ESG mittaa on yhä tärkeämpää, jotta yritykset voivat säilyttää kilpailukykynsä.

Ihmiset koko ketjussa työntekijöistä, toimittajista, kumppaneista, mahdollisista sijoittajista ja koko yhteiskunnasta käyvät nykyään paljon suorempaa vuoropuhelua yritysten kanssa siitä, mitä he odottavat yritykseltä.

Ja odotukset ovat korkealla.

Sijoittajat haluavat tehdä perusteltuja päätöksiä, joissa läpinäkyvyydellä on tärkeä rooli. Yrityksiä, jotka välttävät avoimuutta, pidetään suurempina riskeinä ja vähemmän houkuttelevina sijoituskohteina.

Sukupolvi, jolla on ollut mahdollisuus tiedonhakuun koko elämänsä, pitää yrityksiä vastuussa teoistaan.  Lisäksi heillä on käytössään kanavat, joissa he voivat nostaa asioita esille ja aloittaa keskustelua.

Tämän yhteiskunnallisen asennemuutoksen seurauksena näemme, että yhä useammat ennakoivat yritykset sisällyttävät ja viestivät ESG-aiheisia asioita liiketoimintastrategioissaan ja sisällyttävät ESG-tiedot vapaaehtoisesti vuosikertomuksiinsa.

Useimmissa maissa ESG-tietojen ilmoittaminen on edelleen vapaaehtoista ja uudet vaatimukset koskevat lähinnä suuria yrityksiä. Mutta kehitys näyttää siltä, että samanlaiset vaatimukset tulevat todennäköisesti ajan mittaan löytämään tiensä jopa pienempiin yrityksiin.

Entä mitä nyt?

Vielä ei ole olemassa yleisiä, kaiken kattavia ESG-kriteerejä, joihin nojata, mikä tarkoittaa, että eri sektoreiden yritykset voivat valita ESG:n sisällä erilaisia KPI-mittareita, joihin verrata.

Lähivuosina voimme kuitenkin odottaa standardoitujen kriteerien kehittyvän. Me Clausionilla seuraamme kehitystä tiiviisti, sillä tavoitteenamme on olla ESG-raportoinnin eturintamassa. Edistyksellinen talousraportointityökalumme auttaa sinua ESG-raportointivaateissa.

Miten sinä koet, että yrityksesi hyötyisi tulevaisuuteen suuntautuneemmasta lähestymistavasta, jossa ESG-raportointi on ilmeinen osa liiketoimintaa?

Me Clausionilla olemme mukana muutoksessa.