Clausion FPM pilvipalveluna

Lienee jo tässä vaiheessa useimmille selvää, että pilvi ei ole pelkästään hetken hypeä, vaan selkeä murros omien tietoteknisten järjestelmien pyörittämisestä niiden hankkimiseen palveluna. On silti hyvä tiedostaa, että pilvipalvelut ovat tieto- ja viestintäteknologian luontaista kehitystä ja että pilvipalvelut eivät kuitenkaan tule korvaamaan aivan kaikkia perinteisiä palveluita.

Kunkin on tietysti mietittävä, kenelle pilvipalvelun ostaminen sopii ja mitkä ovat sen taloudelliset ja operatiiviset vaikutukset – sekä tietysti, miten siirtymä tehdään, kun sen aika on.

Pilven ehdottomia etuja ovat suuruuden ekonomia ja mahdollisuus jättää järjestelmän perusrakenteiden hoitaminen palveluntarjoajalle (kuten ohjelmistoasennukset, konfiguroinnit, päivitykset, varmistukset, jatkuvuus, tietoturva ja riittävän kapasiteetin takaaminen). Etukäteisinvestointeja ei myöskään vaadita ja palvelut voidaan ottaa nopeasti käyttöön – ei tarvitse palkata ylläpitohenkilökuntaa, rakentaa tai laajentaa konesaleja, tilata ja ostaa palvelimia tai levyjärjestelmiä, verkkokytkimiä, kaapeleita ym.

Usein, kun verrataan pilvipalvelun ja omasta konesalista tuotetun palvelun hintaa, ei muisteta verrata kaikkia suoria tai epäsuoria kuluja, joita omasta konesalista tuotettuun palveluun liittyy.

Kuka talousasioista vastaava ei pidä ajatuksesta, että käyttöomaisuusinvestoinnit siirtyvät operatiivisiin kustannuksiin ja että siitä huolimatta operatiiviset kustannukset laskevat?

Pilvessä myös palvelu skaalautuu helposti suurempiin käyttäjämääriin ja käyttökuormiin. Clausion FPM -pilvipalvelussa tämä sisältyy palvelun hintaan. Omat järjestelmät eivät välttämättä jousta samalla tavalla kuin pilvessä, ja ne usein joudutaan jopa ylimitoittamaan mahdollisten piikkikuormien varalta.

Lähtökohtaisesti palvelut ovat käytettävissä milloin ja mistä vain, ja sitä myöten ne tukevat joustavaa paikasta ja ajasta riippumatonta työskentelyä. Kansainvälisten asiakkuuksien tapauksessa palvelu voidaan tarvittaessa myös helposti viedä lähemmäksi käyttäjiä. Kokonaisuuden toimivuudesta vastaa aina palveluntarjoaja.

Pilvi voi herättää kysymyksiä esimerkiksi tietosuojasta ja tietoturvasta, mutta pilvessä nuo asiat ovat kuitenkin usein huomattavasti paremmalla tolalla kuin useimmissa yrityksissä – konesalit ja prosessit on auditoitu, sertifioitu, hajautettu, varmistettu. Clausion FPM:n tapauksessa tietojen tallennus on myös täysin rajattu Euroopan talousalueen sisäpuolelle.

Clausion FPM -pilvipalvelussa kaikki samat toiminnallisuudet ovat käytettävissä kuin omissa ns. on-premise -asennuksissa, eli pilvipalveluna ei menetä mitään. Liittymiä niihin järjestelmiin, joista tieto Clausion FPM:ään tulee, joudutaan toki sovittamaan omasta paikallisverkkoympäristöstä pilveä varten. Pilviympäristössä asiakastuki myös helpottuu, sillä Clausionin asiakaspalvelun ei tarvitse erikseen pyytää ja odottaa esimerkiksi järjestelmän konfiguraatio- tai lokitietoja Clausion FPM -käyttäjän IT-organisaatiolta.

Jatkossa Clausion FPM:ään voidaan pilvipalveluna varmuudella myös toteuttaa sellaisia ominaisuuksia, joita ei ole helppo edes tarjota paikallisesti asennetussa versiossa. Yksi pilven merkittävimmistä hyödyistä liittyy sovelluskehityksen muuttuviin prosesseihin. Perinteisesti tuotekehitys on kehittänyt sovelluksesta version, jonka ajatellaan olevan julkaisuvalmis. Pilvi on mahdollistanut koodilla pystytettävän infran ja antanut eri tiimeille mahdollisuuden julkaista sovelluksien uusia versioita lähes automaattisesti. Tämä mahdollistaa sovelluksien uusien versioiden, sekä sitä kautta korjausten ja ominaisuuksien, julkaisemisen aiempaa nopeammin.

Ellei ole jotain erityistä syytä olla tarjoamatta uusille asiakkaillemme pilvipalvelua, on se aina ensisijainen ratkaisuehdotuksemme. Nykyisille asiakkaillemme pilvi on myös järkevä vaihtoehto järjestelmän päivitystilanteessa – erityisesti silloin, kun omat palvelimet ja varusohjelmistot ovat mahdollisesti jo parhaat päivänsä nähneet ja laite- ja käyttöjärjestelmätoimittajan tuen ulottumattomissa.

Tämän päivän organisaatioilla ei siis ole varaa olla kartoittamatta pilven mahdollisuuksia. Pilveen siirtyminen vapauttaa oman (tai alihankitun) IT-henkilöstön resursseja turhasta ylläpidosta ja ohjeistamisesta. Oma IT voi keskittyä liiketoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Pilven myötä IT muuttuu kustannuksesta voimavaraksi, ja organisaatio voi keskittyä juuri niiden palvelujen käyttöön, jotka tuottavat lisäarvoa.

Tekemällä oikeita valintoja kilpailukykyä, tehokkuutta ja tuottavuutta on mahdollisuus parantaa. Pilvi on yksi niistä valinnoista.

Kirjoittaja

Petri Bäckström työskentelee Clausionilla IT-johtajana.


Financial Performance Management —
Ratkaisu kokonaisvaltaiseen talousohjaukseen