SSH

SSH: Kokonaiskuva yhdellä silmäyksellä

”Parhaita ominaisuuksia Business Toolsissa ovat kokonaiskuvan selviäminen yhdellä silmäyksellä ja mahdollisuus tarkastella tapahtumia hyvinkin yksityiskohtaisesti yhden järjestelmän sisällä. Se on käytössämme konsolidointijärjestelmänä ja antaa mahdollisuuden johtaa konsernia reaaliaikaisella tiedolla”. Näin järjestelmän käyttöä SSH Communications Security Oyj -konsernissa kuvailee yhtiön talousjohtaja Niklas Nordström.

SSH suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon.

“Business Toolsista näemme konsernin toiminnan kokonaisuutena ja yksi tilikartta toimii kaikkialla. Järjestelmässä on hyvät porautumistoiminnot ja toimiva valuuttakäsittely – kaiken kaikkiaan konsolidointi onnistuu Business Toolsissa hyvin”, kertoo Group Controller Virpi Lindholm. 

”Konserniviennit tuomme Business Toolsiin erikseen, kirjanpitodata tulee ERP-järjestelmästä ja raportoimme IFRS-standardien mukaisesti. Paikallisen kirjanpitolainsäädännön mukaiset luvut (esim. FAS) löytyvät myös järjestelmästä, mutta erillisyhtiöiden tasekirjat teemme kirjanpitojärjestelmän datan perusteella, koska se on tarkemmalla tasolla,” Virpi täsmentää. 

”Järjestelmän kehittämisessä tavoitteenamme on konsernilaskennassa saada hankintamenolaskelmat Business Toolsiin selkeämmin yhtiökohtaisesti”, Virpi kertoo kehittämisprojekteista.

Tätä yhtiökohtaisuutta kehitetään paraikaa eteenpäin. SSH myös laajentaa itse omaa Business Tools -ympäristöään. Tavoitteena on saada Business Toolsiin kassavirta ja tilinpäätöksen liitetiedot, jolloin käsissä olisi ratkaisu XBRL-raportointiin. Sen tulee olla pörssiyhtiöllä käytössä vuoden 2021 tilinpäätöksestä alkaen.

Ajantasaisuus, helppokäyttöisyys ja luotettavuus 

”Helppokäyttöisyys on tärkein ominaisuus Business Toolsissa. Mitään ei ole piilotettu, kaikki mitä tarvitaan, on hyvin esillä”, kuvailee puolestaan Assistant Controller Jenni Koppinen. 

Business Tools on SSH:lla päivittäisessä käytössä. Data siirtyy kirjanpitojärjestelmästä kerran vuorokaudessa, minkä ansiosta se tarjoaa miltei reaaliaikaisen näkyvyyden liiketoimintaan. Business Tools auttaa myös virheiden löytämisessä.

”Business Tools antaa kokonaiskuvan talouden tilanteesta.  Järjestelmässä on mahdollista yhdistää ennusteet, budjetointi ja raportointi sekä konsolidointi, eli sisäinen ja ulkoinen laskenta. Poikkeamat oletettuun on helppo havaita. Business Toolsin ansiosta alustalta toiselle hyppimistä ei tarvita, vaan vertailu voidaan tehdä heti ja poikkeamat purkaa osiinsa nopeasti yhden näkymän kautta”, kertoo Virpi Lindholm.

”ERP-järjestelmän kautta virheitä ei havaittaisi yhtä helposti”, lisää Jenni. 

Nimetyn yhteyshenkilön ansiosta ratkaisut löytyvät nopeasti silloin, kun on jotain korjattavaa tai käyttötukea kaivataan.

”Business Tools on toiminut luotettavasti. Olisiko ollut yksi katkos, jolloin sovellus oli vähän pidempään pois käytöstä”, Jenni muistelee. ”On etu, että tavoitettavissa on tuttu henkilö, joka tuntee meidät. Silloin asioita ei tarvitse aina selittää alusta asti.” 

Business Tools on digitaaliajan valinta

”Kun tulin taloon vuonna 2017, niin Business Tools oli jo valittu ja käyttöönottoprojekti juuri aloitettu”, kertoo Group Controller Virpi Lindholm. Ennen järjestelmää talouden kokonaiskuvaa hoidettiin SSH:lla pääosin Excelillä. ”Päätöksen syitä silloin olivat ainakin sopiva hinta ja nopea käyttöönotto. Vaikutukset työhön ja johtamiseen ovat paljastuneet, kun raportointi on tehty Business Toolsin avulla.”

”Järjestelmän hyödyt ovat selvät. Excelillä ei pystynyt analysoimaan kuten Business Toolsin kautta pystyy. Virheiden mahdollisuus on vähentynyt. Tieto on heti käytössä pilvipalvelun ansiosta ajasta ja paikasta riippumatta. Aikaa on selvästikin vapautunut analysointiin”, pohtii Niklas Nordström järjestelmän tuomaa muutosta. 

”Jos joutuisimme uudelleen valitsemaan tämän tyyppistä järjestelmää, todennäköisesti päätyisimme Business Toolsiin. Ihan käytettävyyden takia”, kiteyttää Niklas Nordström. 

SSH Communications Security suunnittelee ja toimittaa yrityskäyttöön vaativia tietoturvaratkaisuja, jotka valvovat, säätelevät, ja automatisoivat turvattuja yhteyksiä liiketoimintakriittiseen informaatioon. Yhtiö on maailmanlaajuiseksi standardiksi muodostuneen SSH protokollan alkuperäinen keksijä. Vaativat asiakkaat ympäri maailman luottavat ratkaisuihin liiketoimintojensa suojauksessa, toimintakulujensa optimoinnissa, ja tietoturvariskiensä hallinnassa. Yhtiö toimii maailmanlaajuisesti, ja ylläpitää toimipisteitä Helsingin pääkonttorin ja myynti-partneriverkoston lisäksi Pohjois-Amerikassa, Manner-Euroopassa, sekä Aasiassa. Yhtiön osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä.