Loimua: ”Clausion FPM lopputulos on vakuuttava, jopa vaikuttava”

Loimua tarjoaa ympäristölle ystävällisiä, vaivattomia ja kilpailukykyisiä lämmitysratkaisuja. Loimua oli aiemmin osa Elenia-konsernia, mutta vuodesta 2020 alkaen se on toiminut itsenäisenä yhtiönä. Aiemmin käytössä olivat Elenian yhteiset talousjärjestelmät, mutta eriytymisen myötä Loimualla oli tarve saada nopeasti käyttöön monipuoliset vaatimukset täyttävä budjetointiratkaisu.

Fiksua myyntikatebudjetointia

Business Controller Milla Hakari vastaa Loimuan sisäisestä laskennasta ja talouden suunnittelusta.
”Meillä Loimuassa myyntikate on kokonaiskannattavuuden osalta ehdottomasti tärkein mittari, joten sitä budjetoidaan ja seurataan tarkasti. Meidän piti löytää ratkaisu, jonka avulla voimme tehdä volyymipohjaista myyntikatebudjetointia fiksusti. Tulosyksiköitä Loimualla on noin parikymmentä ja budjetointivastuut ovat osin matriisissa tulosyksiköiden ja toimintojen välillä, joka haastoi projektia hieman”, kertoo Milla Hakari.

Loimualla oli Clausion FPM -järjestelmästä erinomaisia kokemuksia jo Elenian ajalta. Clausion FPM:n sulava toimivuus Excelin kanssa sekä sen muokattavuus, liitettävyys ja erinomaiset analysointimahdollisuudet tekivät päätöksestä järjestelmän suhteen Loimualle helpon. Tiivis projekti toteutettiin maalis-kesäkuussa.

“Clausion FPM mahdollistaa hyvin analysoidun budjetin tekemisen. Budjetti on luotettava ja sisällöltään hyvin tunnettu, kun kaikki poikkeamat ja muutosten syyt saadaan selkeästi esille. ”

Milla Hakari, Business Controller, Loimua

”Olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen”

Loimualla myyntikatebudjetti (myynti, tuotanto ja tuotannossa käytettävät polttoaineet) suunnitellaan Excel-työkaluilla. Suunnittelutiedostot sisältävät esimerkiksi tuntitason ajomallidataa, jota ei ole tarkoituksenmukaista pyörittää budjetointijärjestelmässä. FPM-järjestelmän Excel-yhteensopivuus palveleekin Loimuaa erittäin hyvin. Excel-suunnitelmien tiedot tuodaan sisäänlukua hyödyntämällä FPM-järjestelmään, jossa tehdään kattava analyysi budjetista. ”Tiedämme täsmälleen, mistä myyntikate koostuu, ja siitä on kiittäminen Clausion FPM-järjestelmää ja siihen rakentamiamme hyviä analyysityökaluja. Sekä minun että yrityksen johdon kannalta on oleellista, että saamme käyttöömme monipuolisen budjettianalyysin”, Hakari sanoo.

”Clausion FPM mahdollistaa hyvin analysoidun budjetin tekemisen. Budjetti on luotettava ja sisällöltään hyvin tunnettu, kun kaikki poikkeamat ja muutosten syyt saadaan selkeästi esille. Jo ensimmäisen Loimuan omalla FPM-järjestelmällä tehdyn budjetin analysointi ja raportointi onnistui vaatimusten mukaisesti ja tiukalla aikataululla. FPM-projektin yhteydessä pystyimme myös kehittämään budjetoinnin eri osa-alueita ja parantamaan käyttäjäkokemusta. Budjetoinnin prosessi- ja järjestelmävastaavana olen erittäin tyytyväinen lopputulokseen”, Milla Hakari päättää.

3 syytä miksi Loimua käyttää Clausion FPM -ratkaisua budjetointiin

  • Vahva Excel-lähtöisyys tukee myyntikatelähtöistä budjetointia.
  • Järjestelmään voi budjetoida periaatteessa mitä tahansa aputilien avulla.
  • Joustava ja hyvä ylläpidettävyys – hyvin ja nopeasti muokattavissa.

Haluatko kuulla, miten Clausion voisi auttaa sinun yritystäsi budjetoinnissa?