Lehto building site

Lehto: Numeroiden seurantaa eri tasoilla

Lehto Group Oyj on rakennusalan innovatiivinen edelläkävijä, joka haluaa rakentaa laadukkaasti, nopeasti, kohtuuhintaisesti ja energiatehokkaasti. Konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 545 miljoonaa euroa.

Tuloksen luotettava ennustaminen projektiliiketoiminnassa

Lehto Groupin toiminta on vahvasti projektimuotoista. Samaan aikaan saattaa olla käynnissä jopa lähes sata projektia. Yritys koki, että projektien tulouttamisen hallinta, budjetointi ja ennustaminen pelkästään Excelissä oli turhan hankalaa. Rakennusalalla toimitaan valmiusasteen mukaisella tulouttamisella, joka ei ole yhtä suoraviivaista kuin suoriteperusteisen ennusteen tekeminen, vaan on monta liikkuvaa tekijää. ”Halusimme päästä tekemään asioita tarkemmalla tasolla ja se ei ollut Excelissä enää mahdollista. Tämän vuoksi aloimme kartoittamaan suunnittelujärjestelmiä”, kertoo Ulla Tuohino, Lehto Groupin Financial Controller.

”Käytin Clausionin edeltäjän Baswaren ratkaisuja entisessä työpaikassani. Kun pelkän Excelin kanssa oli haastavia tilanteita, mietin usein, että näin ratkaisisin asian suunnittelujärjestelmän avulla. Clausionin nimi ei ollut päässyt unohtumaan, kun lähdimme Lehdolla hakemaan ratkaisua sisäiseen laskentaan.”

Numeroiden seurantaa eri tasoilla

Lehto Groupilla konsernin alla toimivat palvelualueet, näiden alla taas tulosyksiköt, joissa on jatkuvasti kymmeniä projekteja. Tulosyksiköiden vetäjät ovat kiinnostuneita seuraamaan miten yksittäiset projektit etenevät, kun taas esimerkiksi Ulla Tuohino seuraa numeroita konsernitasolla. Clausionin ratkaisujen avulla raporttien seuraaminen eri tasoilla on mahdollista, ja kukin käyttäjä pystyy pureutumaan niin syvälle numeroihin, kun omassa roolissaan on tarpeellista. Lehto Groupilla suunnittelujärjestelmään viedään muutakin kuin talousdataa mm. hankkeiden todennäköisyyksiä ja aloitusaikoja. Tuohino kuitenkin sanoo, että operatiivisen datan tuonti voisi olla huomattavasti laajempaa, kuin mitä se heillä tällä hetkellä on, ja sisäisesti tämän kehittämisestä on jo ollutkin puhetta. Koko yritys voi kuitenkin luottaa siihen, että talousnumerot löytyvät yhdestä paikasta, olipa tarve niiden seuraamiseen tarkkaa tai karkeaa. Myös Clausionin järjestelmän ennusteversiointi on koettu hyväksi. Aina voidaan palata vanhaan ennusteeseen ja verrata sitä tuoreimpaan.

”Vaikka hoidamme konsolidoinnin tällä hetkellä toisen järjestelmän kautta, on etu, että Clausionin ratkaisussa vaikkapa sisäisten erien eliminoinnit ovat jo valmiiksi rakennettuja, ja järjestelmä pystyy hoitamaan tämän kaltaiset asiat automaattisesti. Lisäksi FAS- ja IFRS-tuloutukset poikkeavat toisistaan, ja meidän intresseissämme on seurata molempia”, Ulla Tuohino kertoo.

”Kehitysideat ja vuoropuhelu ovat kummankin osapuolen etu”

Ulla Tuohino myöntää olevansa todennäköisesti tavallista aktiivisempi ja innostuneempi pääkäyttäjä, ja on sen vuoksi päässyt pureutumaan järjestelmän syövereihin todella syvällisesti. ”Kaikki ei ole ollut ihan täysin kivutonta, ja olemme muutamissa asioissa huomanneet, että meidän liiketoimintamme kannalta myös Clausionin järjestelmään tarvittaisiin erilaisia ominaisuuksia. Kehitysideat on aina otettu positiivisesti vastaan, ja kannustaisinkin myös muita asiakkaita antamaan palautetta järjestelmätoimittajille. Meitä asiakkaita vartenhan järjestelmiä tehdään. On kummankin osapuolen edun mukaista, että keskusteluyhteys on olemassa, ja palautteen sekä kehitysideoiden anto on mahdollista”, Tuohino kannustaa.

”Kaiken kaikkiaan olen ollut tyytyväinen Clausioniin ja yhteistyö on sujunut todella hyvin ja joustavasti. Konsultit ovat pitkäaikaisia konkareita ja heidän kokemuksensa todella näkyy! On etu, että mukana on toimijoita, jotka ovat tehneet ratkaisuja monentyyppisille asiakkaille jo vuosien ajan. Projektipäällikkö toi projektiin mukaan särmää esimerkiksi aikataulujen ja budjetissa pysymisen osalta, jolloin konsultit saivat keskittyä olennaiseen.”

Ulla Tuohino, Lehto Group

ESEF-raportointi sekä tase-ennustaminen työlistalla

Nyt kun tulosennustaminen on saatu Lehto Groupilla rullaamaan Clausion sovelluksessa mukavasti, seuraavana työlistalla on tase- ja kassavirtaennustamisen rakentaminen ja siirtäminen nykymallista Clausionin sovellukseen. Yrityksessä mietitään jatkuvasti tehokkaampia toimintatapoja, jotta luvuista saataisiin kaikki irti liiketoiminnan hyödynnettäväksi. Myös ESEF-raportointi tullaan ottamaan Clausionin ratkaisuiden avulla käyttöön, viimeistään siinä vaiheessa, kun se EU-tasolla vaaditaan. Tämä onnistuu jouhevasti, sillä myös tase tuodaan Clausionin sovellukseen.

3 tärkeintä syytä miksi Lehto Group käyttää Clausionin ratkaisuja

  • Tuloksen ennustaminen helpottuu huomattavasti, vaikka projekteja on käynnissä satoja samanaikaisesti.
  • Helppo FAS / IFRS hallinnointi.
  • Raporttien ottaminen halutulta tasolta, helppo ja turvallinen loppukäyttäjän näkökulmasta.

Haluatko kuulla, miten Clausion voisi auttaa sinun yritystäsi talouden suunnittelussa?