Lahti Energia

Lahti Energia: Parempaa raportointia ja suunnittelua

Lahti Energia -konsernissa Business Tools on ollut käytössä vuodesta 2013. Järjestelmän hyödyntäminen on vuosien varrella jatkuvasti laajentunut ja monipuolistunut johtuen osaltaan konsernissa tapahtuneista yrityskaupoista ja toisaalta yrityksen tarjoamista mahdollisuuksista tukea laajemmin talousosaston työtä.

Business Toolsin käyttöönoton ajurina oli ensisijaisesti raportoinnin kehittäminen:

– Halusimme talousdatan helposti luettavaan muotoon ja isomman ryhmän tavoitettaville, kertoo talouspäällikkö Anna-Liisa Gullstén.

Talouden perusjärjestelmänä toimii ERP-Microsoft Dynamic AX. Sen päälle kytkettynä Business Tools tuo raportit vaivattomasti vastuuhenkilöiden nähtäville helposti luettavassa muodossa. Järjestelmä tuottaa mm. yritysten ja konsernin tulos- ja taseraportit, tunnusluvut, investoinnit sekä kassavirta- ja rahoituslaskelmat. Raportoinnin kohdedimension avulla seurataan isojen investointien kuten voimalaitosten taloutta:  

– Olemme todella pääomavaltainen ala ja rakennamme isoja voimalaitoksia. Tase on yli 600 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat siis muhkeat ja niitä seurataan tarkasti Business Toolsin kautta, Anna-Liisa kuvailee. 

Budjetointi ja ennustaminen ovat toinen fokusalue, johon Business Tools on tuonut ratkaisuja. Aiemmin suunnittelu tehtiin Excelissä, jolloin sen hajauttaminen ja suunnitteluprosessin hallinta oli työlästä sekä virhealtista. Nyt kaikki viisi yhtiötä ja molemmat konsernit budjetoidaan Business Toolsissa:

– Meillä osalla yhtiöistä käytössä myös Business Toolsin palkkabudjetointi-osio, joissa henkilöiden palkkabudjettia jaetaan kotitoiminnon lisäksi muille toiminnoille, projekteille ja kohteille, Anna-Liisa kertoo.

Business Tools tukee ympäristötilinpäätöksen ja vastuullisuusraportoinnin tietojen keruussa

Lahti Energia auttaa tekemään Lahden kaupungista hiilineutraalin vuoteen 2025 mennessä. Ympäristö- ja vastuullisuuskysymykset ovatkin Lahti Energian toiminnan selkärangassa ja heijastuvat myös talousraportointiin:

– Ympäristötunnus on meille tärkeä raportoinnin dimensio. Keräämme ostolaskuille ympäristötunnukset, joiden kautta ne uivat meille ympäristötilinpäätöstietoihin. Lisäksi meillä on otettu käyttöön tuote-/turvallisuuskoodi-dimensio, jonka avulla saamme raportoitua vastuullisuuteen tehdyt panostukset ja investoinnit.   

Konsernin kasvaessa Business Toolsin käyttö laajenee

Lahti Energian viime vuosiin on sisältynyt uuden tytäryhtiön perustaminen, yritysostoja ja myyntejä sekä konsernista erillisiä raportointiyksikköjä:

– Konsernirakenne on elänyt joustavasti muutosten matkassa. Konserniraportoinnissa meitä auttaa konsernilakana, jolla saamme ali- ja pääkonsernin helposti konsolidoitua ja raportoitua.

Organisaatiohierarkioiden muutokset voisi toki päivittää järjestelmään omin voimin, mutta kiireaikoina Lahti Energialla on turvauduttu Helpdeskin apuun:

– Heldeskin kautta muutokset on saatu nopeasti käyttöön, jos omat aikaresurssit ovat olleet tiukoilla. Business Tools Helpdesk -tukipalvelu on loistava. Apua saa aina, jos on ongelmia tai kysymyksiä, joihin ei heti itse keksi ratkaisua, Anna-Liisa kiittelee.

Tulevaisuus on pilvessä

Tämän vuoden tavoitteissa on 18 kuukauden rullaavaan ennustamiseen siirtyminen. Pidemmän tähtäimen suunnitelmissa siintää tase-erittelyn tuominen Business Toolsiin, jolloin päästään eroon Excelistä.

Tähän asti Lahti Energia on käyttänyt Business Toolsia on-premises-ratkaisuna web-versiona – nyt edessä on siirtymä pilveen. Cloudin käyttöönotto siintää jo parin kuukauden päässä.

Lahti Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä yhteistuotannolla. Suurimpia voimalaitoksia ovat Kymijärvi II ja Kymijärvi III. Lahti Energia on Lahden kaupungin tytäryhtiö.

Voimmeko auttaa sinua talouden raportoinnissa?