Fortum loviisan voimalaitos

Fortum: Ennusteprosessin sujuvoittaminen

Business Tools otettiin viime syksynä käyttöön talouden ennustetyökaluksi Loviisan voimalaitoksen kustannusten ennustamiseen. Nyt Business Tools on Loviisan esimiesten pääasiallinen työkalu kuluvan ja tulevien vuosien suunnittelussa. Onnistuneen pilottiprojektin myötä ohjelmistoa laajennetaan koko konsernin käyttöön.

Kehitysprojekti sai alkunsa Fortumin tarpeesta tehostaa ja virtaviivaistaa konsernin ennusteprosessia. Haussa oli nykyaikainen helppokäyttöinen työkalu, jonka ylläpito ja kehittäminen olisi ketterää:

– Aiempi järjestelmämme oli käyttäjän näkökulmasta varsin tekninen ja hankala. Ennustaminen oli aikaa vievää ja vaati paljon manuaalista työtä. Järjestelmä ei tarjonnut mahdollisuuksia ennusteprosessin kehittämiselle haluamallemme tasolle, kertoo Business Toolsin käyttöönotosta Fortumilla vastannut kehityspäällikkö Marko Kilpeläinen.

– Lähdimme hakemaan helppoutta ennustetyökalun käyttöön, ennusteprosessin jatkokehittämiseen ja itse prosessin hallintaan. Loviisaan fokusoidun pilotin perusteella näemme jo, että näissä tavoitteissa on onnistuttu. Käyttöönoton laajentuessa uusille liiketoiminta-alueille, hyödyt tulevat näkyviin yhä paremmin, Kilpeläinen summaa.  

Helppo ja kevyt käyttöönotto

Business Toolsin valintaa edelsi laaja vertailu eri vaihtoehdoista, Marko Kilpeläinen kertoo:

– Meillä oli 6-7 eri työkalua vertailussa. Näimme Business Toolsin lisenssointimallin todella hyväksi ja joustavaksi. Lisäksi Business Tools tarjosi modernin työkalun ominaisuudet, jotka tulevat helpottamaan työkalun käyttöä eri liiketoiminnoissa.

– Päätökseemme vaikutti myös se, että Business Tools oli jo käytössä Fortum Recycling & Waste:illä. Talosta löytyi kokemusta, minkä ansiosta käyttöönotossa oli mahdollista edetä nopeasti.

Käyttöönotto oli helppo ja kevyt. Loviisan Business Tools -käyttäjiät oppivat käyttämään työkalua muutamalla perehdytyksellä ja tuen tarve on ollut pieni, kertoo Loviisan ydinvoimalan talouspäällikkö Tomi Tyrväinen:

– Kaikki perehdytys ja käyttöönotto tehtiin korona-ajan hengessä etänä ja lopputulos on oikein hyvä.

Hyötyinä nopeus, ketteryys ja helppokäyttöisyys

Business Toolsin nopeus, käytettävyys ja ketteryys ovat esimerkkejä hyödyistä, jotka ovat konkretisoituneet Business Toolsin käyttöönoton seurauksena. Tomi Tyrväinen luotsasi Loviisan voimalaitoksen pitkän tähtäimen ennusteprosessin ensimmäistä läpivientiä Business Toolsilla:

– Business Toolsin positiivisia aspekteja ovat olleet nopeus, ketteryys ja helppokäyttöisyys.

– Käyttäjiltä saatiin kautta linjan positiivista palautetta. Verrattuna aiempaan tilanteeseen kiitosta tuli erityisesti hyvästä käytettävyydestä ja käytön helppoudesta. Toki muutos tuo aina oman haasteensa ihmisille eli jonkin verran oppimista uuteen tapaan ja uudenlaisiin näkymiin piti Business Toolsin kanssakin tapahtua.

– Positiivista on myös, että uuden järjestelmän myötä liiketoiminnan puolella on herännyt uudella lailla kiinnostusta ja halua pureutua talousasioihin.

Roll-out käynnissä: Business Toolsista yleinen talouden suunnittelutyökalu

Business Toolsin käyttö ennustevälineenä laajentuu kevään ja kesän 2021 kuluessa Fortumin muihin liiketoimintayksiköihin. Suunnitelmissa on myös lisätä analytiikan hyödyntämistä suunnittelussa.

Käytön laajentumisen myötä Business Toolsin tuomat hyödyt korostuvat entisestään Marko Kilpeläinen kuvailee:

– Business Tools on todella helppo. Sen avulla on yksinkertaista ja suoraviivaista ylläpitää ennusteprosessia – näitä hyötyjä saadaan jatkossa paljon. Esimerkiksi katkotoimenpiteiden kohdalla puhutaan jatkossa muutamista minuuteista, kun ennen järjestelmää niihin saattoi kulua puoli päivääkin.

– Business Tools tuo isoja hyötyjä. Toki on myös huomioitava, että käyttäjiä on paljon. Kun jokainen pystyy vähän parantamaan omaa tekemistään, yhteenlaskettu hyöty on suuri.

Haluatko kuulla, miten Clausion voisi auttaa sinun yritystäsi ennustamisessa?