Finnvera ulkoa

Finnvera: Tehokkaampaa raportointia

Finnvera on valtion omistama erityisrahoittaja ja Suomen virallinen vientitakuulaitos Export Credit Agency (ECA). Se tarjoaa rahoitusta yritystoiminnan alkuun, kasvuun ja kansainvälistymiseen sekä viennin riskeiltä suojautumiseen. Finnvera vahvistaa suomalaisten yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä tarjoamalla lainoja, takauksia ja vientitakuita.

Tarve tiedon laadukkaaseen hallinnointiin

Finnvera on koko toimintahistoriansa ajan käyttänyt raportoinnissa Clausionin edeltäjän Baswaren tuotteita. Teknologian kehittymisen sekä raportoinnin uusien vaatimusten, esimerkiksi IFRS-säännösten myötä, aika ajoi ohi vanhoista järjestelmistä ja tuli ajankohtaiseksi päivittää talousohjausratkaisut – sekä teknisesti että sisällöllisesti.

”Tarvitsimme monipuolista ja laadukasta tietoa, jota pystyy helposti siirtämään, muokkaamaan ja päivittämään. Lisäksi tarvitsimme tehokkaan ja toimivan ratkaisun, joka mm. tuki IFRS-säännösten mukaista raportointia. Meillä oli samanaikaisesti tarve kehittää sekä sisäistä että ulkoista laskentaa ja siksi käynnistimme julkisena toimijana kilpailutuksen, jossa haimme ratkaisua kumpaankin osa-alueeseen”, kertoo Tarmo Narikka, Finnveran laskentapäällikkö.

Kilpailutusprosessin myötä Finnveralla mietittiin todella tarkasti mitä järjestelmältä haluttiin. Raportoinnin tuli olla tehokkaampaa, nopeampaa ja sisällöllisesti laadukkaampaa – ja ennen kaikkea tarjota oikeaa tietoa. Finnverassa sisäinen laskenta on aidosti moniulotteista, jossa seurantakohteita on useita ja jossa tietoa tuotetaan sisäisen laskennan raportointitarpeiden lisäksi myös ulkoisen laskennan kirjausten pohjaksi. Laskennan moniulotteisuuden myötä järjestelmässä korostuu tarve rikastaa ja vyöryttää syöttötietoja tietojen eheyden saavuttamiseksi. Ulkoisen laskennan puolella IFRS-säännösten raportointivaatimusten lisäksi tarpeena oli saada ESEF-raportointi myös järjestelmästä.

Tehokkaampaa raportointia

Finnverassa laskentaa tekee pieni ja dynaaminen tiimi. ”Clausionin järjestelmän avulla tiedot saadaan siirrettyä jouhevasti kirjanpidosta laskentaan. Täsmäytykset ja konsernin sisäiset erät tulevat automaattisesti ja porautuminen on helppoa. Myös liitetietojen tekeminen ja raportointi lennosta on helppoa”, kuvaa Jenni Vehviläinen, Finnveran Development Manager. ”Meille on tärkeää, että niin ulkoinen kuin sisäinen laskenta toimivat yhteen. Lisäksi on erinomainen asia, että ESEF-raportoinnin pystyy tekemään samasta järjestelmästä”, Vehviläinen lisää.

”Konsultit ovat äärettömän ammattitaitoisia ja yhteystyökykyisiä. Ratkaisut on hyvin mietitty ja löydetty.”

Tarmo Narikka, Finnvera

”Konsultit äärettömän ammattitaitoisia”

Sen lisäksi, että Finnvera on ollut tyytyväinen tuotteen räätälöitävyyteen, on yrityksessä oltu myös erittäin tyytyväisiä Clausionin konsultteihin. ”Konsultit ovat äärettömän ammattitaitoisia ja yhteystyökykyisiä. Ratkaisut on hyvin mietitty ja löydetty”, Tarmo Narikka kiittelee. ”Yksi pieni, mutta tärkeä yksityiskohta on dokumentaatio, joka tehdään juuri meidän käyttöympäristöämme vastaavaksi. Se kuvaa erinomaisesti, miten prosessimme toimii järjestelmässä ja se on hyvä apuväline järjestelmän käytössä, opiskelussa ja kehittämisessä”, Narikka päättää.

Tärkeimmät syyt miksi Finnvera käyttää Clausionin ratkaisuja

  • Kokonaisuus – on saatu toimiva kokonaisuus sekä sisäisen että ulkoisen laskennan tarpeisiin.
  • Kokonaispalvelu ja räätälöitävyys – järjestelmää voidaan mukauttaa liiketoiminnan muuttuneisiin tarpeisiin ja toimittajalla on hyvät resurssit näiden tarpeiden toteuttamiseen.

Haluatko kuulla, miten Clausion voisi auttaa sinun yritystäsi liiketoiminnan suunnittelussa ja raportoinnissa?