Andament_Skarta

Kumppanicase Invenco: Andament Group ja Skarta Group

Andament Group ja Skarta Group Oyj luottavat Business Toolsiin konserniraportoinnissaan

Clausionin kumppanin Invencon pitkäaikainen asiakas Andament Group on laatinut juridisen konserniraportoinnin sekä yhtiöiden talouden suunnittelun Business Tools -ohjelmistolla pian liki kymmenen vuotta. Näihin vuosiin on mahtunut useita konsernirakennemuutoksia konsernin eri tasoilla.

Perinteisen vuosibudjetoinnin lisäksi Andament Group on laatinut Business Toolsilla kvartaaleittain päivittyvää ennustetta. Business Toolsin ominaisuudet tukevat yhtiökohtaisten suunnitelmien summausta konsernitasolle sekä valuuttamuunnoksia, jolloin manuaalista Excelissä suoritettavaa laskentaa ei tarvita ja talousosaston työ tehostuu.

Koska mikään muu ei ole varmaa kuin muutos, on ohjelmiston tuettava muutosta asiakkaan ympäristön muuttuessa, niin myös Business Toolsin. Andament-konsernissa tapahtui kesällä 2021 merkittäviä muutoksia, kun aiempi konserniyhtiö Skarta Finland Oy irrotettiin konsernista sen toteutettua käänteisen listautumisen Nasdaq First North -markkinapaikalle. Muutoksen yhteydessä Business Toolsista vaadittiin joustoa ja muuntautumiskykyä. Listautumisessa muodostui uusi Skarta Group Oyj -konserni, jonka suurimpana osakkeenomistajana kalajokilainen Andament Group jatkaa. Yritysjärjestelyn jälkeen myös Skarta Group -konserni päätti jatkaa Business Toolsin käyttämistä konserniraportoinnissaan.

Business Tools tukee erinomaisesti konsernirakennemuutoksia. Rinnakkain on mahdollista katsoa yrityskauppatilanteissa toimivia yrityksiä ja konserneja eri rakenteilla riippumatta siitä, halutaanko tarkastella toteumadataa vai konsernin budjettia tai ennustetta. Elämä jatkuu Business Toolsissa myös muutoksista huolimatta ilman katkoksia raportoinnissa. Järjestelmä mahdollistaa automaattieliminointien jatkumisen läpi organisaatiorakenteiden kaudesta toiseen sekä yritysjärjestelyille tyypillisten tositteiden kirjaamisen järjestelmään audit trailia vaarantamatta. Business Tools tukee myös mm. liikearvon poistojen tai muuntoeron kirjaamisen automatisoinnin.

”Asiakkaan sitoutuminen ja yhteistyö ovat avainasemassa, kun järjestelmä laitetaan taipumaan monimutkaisiin muutoksiin,” toteaa Invencon johtava konsultti Merja Jaakkola.  

”Business Tools -ohjelmisto on vastannut raportoinnin tarpeisiimme läpi muutosvaiheiden. Konsernia koskevista lukuisista erityisjärjestelyistä huolimatta Business Tools on mahdollistanut raportoinnin ja budjetin sekä ennusteen laatimisen ongelmitta”, toteavat Andament Group -konsernin talouspäällikkö Anne Nerg sekä Skarta Group -konsernin talousjohtaja Sirpa Kovaniemi.

Andament Group Oy on suomalainen kehitysyhtiö, joka sijoittaa elinvoimaisiin kasvuyrityksiin. Sen pääkonttori sijaitsee Kalajoella.

Skarta Group Oyj on puhtaan tulevaisuuden rakentaja, jolla on vuosikymmenien kokemus vaativista rakennushankkeista. Yhtiön strategia pohjautuu vahvaan erikoisrakentamisosaamiseen ja sen tavoitteena on laajentaa toimintaansa tuulivoiman, aurinkoenergian ja vetyratkaisujen arvoketjussa kohti puhtaan energian kokonaishankkeita, joissa yhtiö näkee erinomaisia kasvumahdollisuuksia. Skartan pääkonttori sijaitsee Oulussa ja sillä on yli 180 työntekijää eri toimipisteissä Suomessa ja Ruotsissa.

Tutustu caseen Invencon verkkosivuilla.